اندازه گیری کمپیلوباکترها در آزمایشگاه میکروبی

دسامبر 31, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری نگهدارنده ها

دسامبر 28, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری رنگ های طبیعی و مصنوعی

اکتبر 27, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری تری هالومتان ها

اکتبر 21, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری چربی در مواد غذایی

اکتبر 21, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری آنتی بیوتیک ها

سپتامبر 27, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری ویتامین ها

سپتامبر 13, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری فلزات سنگین

آگوست 23, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری سرب در انواع بافت ها

آگوست 18, 2020/توسط admin-site

شمارش کپک و مخمر

آگوست 17, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری نیترات در آب

آگوست 16, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری مشتقات نفتی

آگوست 11, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری جیوه

آگوست 4, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری سیانید در آب

ژوئن 30, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری نیتروزآمین ها

ژوئن 30, 2020/توسط admin-site

اندازه گیری 1و4 دی اکسان

فوریه 4, 2020/توسط admin-site

اجزای اصلی ژل رویال

دسامبر 28, 2019/توسط admin-site

اندازه گیری ملامین در شیر و فرآورده های لبنی

می 26, 2019/توسط admin-site

اندازه گیری دی اکسان در شامپو

مارس 18, 2019/توسط admin-site

اندازه گیری مواد فعال در سطح

فوریه 13, 2019/توسط admin-site

اندازه گیری ناتامایسین در فرآورده های غذایی

ژانویه 6, 2019/توسط admin-site

اندازه گیری اکریل آمید در چیپس و فرآورده های سیب زمینی

دسامبر 5, 2018/توسط admin-site

آزمون فرمالدهید در شوینده ها

نوامبر 20, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری اسیدیته و عدد اسیدی در روغن و چربی ها

نوامبر 13, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری آنتی اکسیدان در انواع روغن

نوامبر 13, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری باقی مانده ی آفت کش ها در مواد غذایی

نوامبر 13, 2018/توسط admin-site

آزمون باقی مانده ی آفت کش ها در مواد غذایی( نمونه عسل)

نوامبر 13, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری مایکوتوکسین با دستگاه (HPLC)

اکتبر 11, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری استرول به روش کروماتوگرافی گازی

اکتبر 11, 2018/توسط admin-site

آزمون BTEX (نمونه زوربنت)

اکتبر 11, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری دیاستازی در عسل

اکتبر 11, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری چربی لبنیات به روش ژربر

اکتبر 10, 2018/توسط admin-site

آزمون آفلاتوکسین M1

اکتبر 8, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری پروتئین(نیتروژن)کجدال(دستگاهی)

اکتبر 8, 2018/توسط admin-site

اندازه گیری HMF در مواد غذایی

اکتبر 7, 2018/توسط admin-site