آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی در اصفهان

مجهزترین آزمایشگاه شیمی اصفهان:

شیمی تجزیه به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع آنالیــز و تــجزیه و تحــلیل که در این دانش به کار گرفتــه می‌شوند، به دو دستهٔ کمّــی و کیــفی تقسیم می‌شوند.

در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می‌شود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می‌شود. در حالــت کلـــی آنالـــیز کیفی بر آنالـــیز کمّـی تقـدم دارد در واقـع ابتــدا نوع اجـــزا و سپــس مقادیر کـمّی آن‌ها تعیین می‌شود. روش‌های تجزیه به دو دسته روش‌های کلاسیــک و روش‌های دستــگاهی تقسیم می‌شوند. اصلی‌ترین انواع روش‌های کلاسیک روش‌های وزن‌سنجی و روش‌های تیتراسیون هستند.

آزمایشگاه شیمی معیاردانش پارس مجهز به :

دستگاه های سوکسله – اتوکلدال – انواع کوره معمولی و قابل برنامه ریزی دمایی- انواع آون- بن ماری- انواع سانتریفوژ- سانتریفوژ ژربر- انواع الک با مش های متفاوت- هدایت الکتریکی (ECمتر)- تولید آب مقــطر- تولیــد آب فوق خالص- رفرکتو متر- کدورت سنـــج- pHمتر- یون متر-  فریز درایر – تبخیر کننده چرخشی و … می باشد .

ترکیبات قابل اندازه گیری آزمایشگاه شیمی معیاردانش پارس شامل :

 •  pH
 • هدایت الکتریکی      
 • پروتئین   
 •  چربی
 • سولفات       
 • فسفات   
 • کلرید
 • کلر    
 • نیترات       
 • فسفر      
 • نیتریت       
 • رطوبت   
 • HMF
 • نمک       
 • کدورت   
 • بریکس
 • DO  
 • BOD        
 • COD
 • TSS
 • TS 
 •  سیانید       

 

 • خاکستر
 • انواع فیبر
 • ضریـــب شکست
 • الکل
 • پراکسید
 • عدد یدی
 • عدد صابونی
 • عدد استری
 • عدد اکسـیداسیون
 • قند
 •  رنگ مصنوعی
 • پلی فنول

 

محدوده ی کاربرد

انواع آزمون های شیمیایی طبق استاندارد مربوطه در آزمایشگاه شیمی اصفهان بر روی فرآورده های مختلف از قبیل:

 • عسل 
 • فرآورده های قنادی
 • محصولات و فرآورده های کشاورزی
 •  انواع روغن
 • انواع عرقیات
 • خوراک و فرآورده های دام و طیور و آبزیان
 •  انواع کنسرو
 • انــواع آبمیوه  
 • انواع نوشیدنی – آب آشامیدنی و معدنی

در خواست ارسال نمونه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما درارتباط باشید.

1. تماس تلفنی  :35354153-031 ( 8 لغایت 16) – خانم نادری

2. تماس تلفنی  : 35354146-031(8 لغایت 16) – خانم مسعودی

3. تماس تلفنی  : 95024088-031داخلی 5 (8 لغایت 16) – خانم اردشیری

3. ارسال ایمیل جهت درخواست آزمون: info@meyardanesh.com

مطالب مرتبط