آزمایشگاه شیمی در اصفهان

مجهزترین آزمایشگاه شیمی در اصفهان:

آزمایشگاه شیمی در اصفهان: شیمی تجزیه به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع آنالیــز و تــجزیه و تحــلیلی که در این دانش به کار گرفتــه می‌شوند، به دو دستهٔ کمّــی و کیــفی تقسیم می‌شوند.

در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می‌شود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می‌شود. در حالــت کلـــی آنالـــیز کیفی بر آنالـــیز کمّـی تقـدم دارد در واقـع ابتــدا نوع اجـزا و سپــس مقادیر کـمّی آن‌ها تعیین می‌شود. روش‌های تجزیه به دو دسته روش‌های کلاسیــک و روش‌های دستــگاهی تقسیم می‌شوند. اصلی‌ترین انواع روش‌های کلاسیک روش‌های وزن‌سنجی و روش‌های تیتراسیون هستند.

آزمایشگاه شیمی در  شرکت معیار دانش پارس آنالیزهای شیمیایی، فیزیکی محصولات را ارائه می دهد. این آزمایشگاه با بهره گیری از کادر متخصص، نتایج قابل اعتماد و گزارش های قابل فهم، به سازمان های مختلف ارائه می دهد.

ما به شما کمک می کنیم تا بدانید:

  • آیا محصول شما اهداف کیفی از جمله مشخصات تخصصی یا عمومی را برآورده می کند؟
  • آیا شما برای آزمایش کیفیت نمونه ها، تدوین و اعتبار سنجی خود نیاز برون سپاری دارید؟

آزمایشگاه شیمی معیاردانش پارس مجهز به :

دستگاه های سوکسله – اتوکلدال – انواع کوره معمولی و قابل برنامه ریزی دمایی- انواع آون- بن ماری- انواع سانتریفوژ- سانتریفوژ ژربر- انواع الک با مش های متفاوت- هدایت الکتریکی (ECمتر)- تولید آب مقــطر- تولیــد آب فوق خالص- رفرکتو متر- کدورت سنج- pHمتر- یون متر-  فریز درایر – تبخیر کننده چرخشی- دستگاه قدرت جذب- هیدرومتر- دستگاه اسپکتوفتومتر و … می باشد .

درباره خدمات آنالیز شیمیایی ما بیشتر بدانید:

متخصصان شرکت معیار دانش پارس در ارزیابی خواص فیزیکی، محصولات شیمیایی محصولات باتجربه هستند. این شرکت  می داند كه چگونه کار را درست انجام دهد. ما روش های استاندارد ملی و بین المللی  ASTM ، USP، ACS، CIPAC, ISO، FAO، BP، INSO و ISIRI را برای انجام آزمایش های شیمی و فیزیکی دنبال می کنیم.

ترکیبات قابل اندازه گیری آزمایشگاه شیمی معیاردانش پارس شامل :

کلر
هدایت الکتریکی
pH
چربیپروتئین
نیترات
کلریدفسفات
سولفاتفسفر
نیتریت
رطوبتHMFکدورت
نمک
بریکس
سیانیدجدول ارزش تغذیه
کالری
آزمون های کلاسیک شوینده ها
خاکستر
انواع فیبر
الکل
ضریـــب شکست
پراکسید
عدد یدی
عدد صابونی
عدد استری
عدد اکسـیداسیون
قند
رنگ مصنوعی
پلی فنول
رنگ (کیفی  TLC)TS
TSS
DO
BOD
COD

محدوده ی کاربرد

انواع آزمون های شیمیایی طبق استاندارد مربوطه در آزمایشگاه شیمی اصفهان بر روی فرآورده های مختلف از قبیل:

محصولات و فرآورده های کشاورزی

فرآورده های قنادی
عسل
انواع شوینده
انواع روغن
انواع عرقیات
خاکخوراک و فرآورده های دام و طیور و آبزیان
فرآورده های آرایشی و بهداشتی
لبنیات
انــواع آبمیوه
انواع کنسرو
انواع نوشیدنی – آب آشامیدنی و معدنی
آب و پساب
غلات و خشکبار
اوره

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com