آزمایشگاه شیمی در اصفهان

مجهزترین آزمایشگاه شیمی در اصفهان:

اصول کار در آزمایشگاه شیمی، براساس علم شیمی تجزیه‌ است که در این علم به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع تــجزیه و تحــلیلی که در این دانش به کار گرفتــه می‌شود، به دو دستهٔ کمّــی و کیــفی تقسیم می‌شود.

در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا در نمونه تعیین می‌شود. در حالــت کلـــی آنالـــیز کیفی بر آنالـــیز کمّـی تقـدم دارد در واقـع ابتــدا نوع اجـزا و سپــس مقادیر کـمّی آن‌ها تعیین می‌شود. روش‌های تجزیه به دو دسته روش‌های کلاسیــک و روش‌های دستــگاهی تقسیم می‌شوند که اصلی‌ترین انواع روش‌های کلاسیک، روش‌های وزن‌سنجی و انواع تیتراسیون می‌باشد.

در آزمایشگاه شیمی بسیاری از آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی محصولات قابل انجام است. این آزمایشگاه با بهره‌گیری از کادر متخصص، نتایج و گزارش‌های قابل اعتماد، به سازمان‌های مختلف ارائه می‌دهد.

آزمایشگاه شیمی معیار دانش پارس مجهز به:

دستگاه‌های سوکسله (استخراج با حلال)، انواع کوره با قابلیت برنامه ریزی دمایی، انواع آون، حمام بن ماری، انواع سانتریفوژ، انواع الک با مش های مختلف، دستگاه هدایت الکتریکی (ECمتر)، دستگاه تولیــد آب فوق خالص (ultrapure)، دستگاه ضریب شکست (refractometer)، کدورت سنج آب، pH متر، تبخیر کننده چرخشی، چگالی سنج (hydrometer) و … می‌باشد.

درباره خدمات آنالیز شیمیایی ما بیشتر بدانید:

شرکت معیار دانش پارس روش‌های استاندارد ملی INSO و ISIRI و بین‌المللی، ASTM ،USP CIPAC ،ISO ، FAO ،BP و … را برای انجام آزمایش‌های شیمیایی و فیزیکی دنبال می‌کند.

ترکیبات قابل اندازه‌گیری آزمایشگاه شیمی معیار دانش پارس شامل:

کلر آزاد در آب
هدایت الکتریکی
pH
چربیپروتئین
نیترات
کلریدفسفات
سولفاتفسفر
نیتریت
رطوبتHMF (هیدروکسی متیل فورفورال)کدورت
نمک
مواد جامد محلول در آب
سیانیدجدول ارزش تغذیه
کالری
آزمون‌های کلاسیک شوینده‌ها
خاکستر
انواع فیبر
الکل
ضریـــب شکست
پراکسید
عدد یدی
عدد صابونی
عدد استری
عدد اکسـیداسیون
قند
رنگ مصنوعی
پلی فنول
رنگ (کیفی TLC)TDS (کل جامدات محلول در آب)
TSS (کل جامدات معلق در آب)
DO (اکسیژن محلول در آب)
BOD (تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی)
COD (تقاضای اکسیژن شیمیایی)

محدوده‌ی کاربرد

انواع آزمون‌های شیمیایی طبق استاندارد مربوطه در آزمایشگاه شیمی اصفهان بر روی فرآورده‌های مختلف از قبیل:

محصولات و فرآورده‌های کشاورزی

فرآورده‌های قنادی
عسل
انواع شوینده‌ها
انواع روغن‌ها
انواع عرقیجات
خاکخوراک و فرآورده‌های دام و طیور و آبزیان
فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
لبنیات
انــواع آبمیوه
انواع کنسرو
انواع نوشیدنی، آب آشامیدنی و معدنی
آب و پساب
غلات و خشکبار
اوره

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15 | شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 124 | مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com