آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی

آزمایشگاه  کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گازی (GC) یکی از رایج ترین روش‌های کروماتوگرافی است که در شیمی تجزیه برای جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها، بکار می‌رود . کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی اجزا تشکیل دهنده یک مخلوط و تجزیه کمی آنها نیز کاربرد دارد.با توجه به این که کروماتوگرافی گازي امکان جداسازي ترکیبات بسیار پیچیده را در حداقل زمان فراهم می کنـد یک تکنیک بسیار قوي به شمار می رود. این روش سریع و ساده است و برای تشخیص ناخالصی‌های موجود فرار و پایدار در یک ماده به کار می رود.

بخش کروماتوگرافی گازی (GC) در شرکت معیار دانش پارس مجهز به سه دستگاه GC ساخت شرکت Agilent و مجهز به آشکارسازهای هدایت گرمایی(TCD)، شعله گرمایی (FID) و الکترون گیر اندازی (ECD) و طیف سنجی شعله ای (FPD)و همچنین  نمونه گذار خودکار می باشد.

ترکیبات قابل اندازه گیری در آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی

کروماتوگرافی گازی یکی از رایج­ترین و مهم­ترین دستگاه‌هاي مورد استفاده در آناليز دستگاهي به روش كروماتوگرافي­ است، که برای جداسازی ترکیباتی با دمای جوش پایین­تر از 500 درجه سانتی­گراد (ترکیبات فرار) به­ کار می‌رود. در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط بر اساس نقطه جوش ترکیبات و همچنین متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می­گیرد.

سموماستایرندی اکسان
اکریل امیدبتائینPONA
استرول هااسیدهای آلیمشتقات نفتی
ترکیبات آلی فرارتری هالو متان ها (THM)هالو استیک اسیدها (HAA)
هیدروکربن های آلیفاتیکپروفایل اسیدهای چرب (سیس و ترانس)بای فنیل های پلی کلرینه (PCB)
کلیه ترکیبات فرار و پایدار حرارتیهیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای(PAH)بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ها(BTEX)

محدوده کاربرد

به طور کلی از کروماتوگرافی گازی برای آنالیز باقیمانده سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها، اسیدهای چرب، الکل‌ها، ترکیبات فرار موجود در آب و پساب و عطر و اسانس‌ها استفاده می‌شود. اين دستگاه‌ها كاربردهاي فراواني در صنايع گوناگون دارد، در زیر لیستی از صنایع آورده شده است.

صنایع غذائیصنایع کشاورزیصنایع داروییآرایشی و بهداشتی
صنایع پتروشیمیمحیط زیست شامل آب، پساب، خاک و هوا

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101- خانم  مسعودی |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102- خانم مهندس اردشیری

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com