میزان رضایت از آزمایشگاه معیار دانش پارس

خدمات ما

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی

جهت دانلود تمامی تعرفه های آزمایشگاهی لطفا کلیک نمائید.

مشاوره استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2017 و ISO 15189

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی در اصفهان

جهت نمایش فیلم هایی از آزمایشگاه معیار دانش کلیک نمائید

برخی از دوره های آموزشی آزمایشگاهی تخصصی را می توانید مشاهده نمائید.

تولید مواد مرجع آزمایشگاهی (CRM) توسط شرکت معیار دانش پارس

برای خرید کتاب های ISO 17034 ، ISO 10015 و ISO/IEC 17025 :2017 کلیک نمائید.

چرا ما؟

آزمایشگاه معیار دانش پارس مجهزترین آزمایشگاه در استان اصفهان

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی معیاردانش پارس با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور فعالیت خود را با بهره گیری از متخصصین مجرب در پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، آغاز نموده است. در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر ISO, ASTM, BSI, JIS, ISIRI,… انجام می شود.

شرکت معیار دانش پـارس با اتـکاء بـر دانش و تجربيـات چندين سـاله مؤسسـين و کادر مجـرب آن در زمینـه ارائـه خدمـات آموزشـی، آزمایشگاهی و مشاوره ای در حـوزه هــای گوناگـون با هدف بسـط و گسـترش دانـش فنـی مرتبط با فعالیـت هـای تخصصی مذکـور در راسـتای مــاموریت خــود مبنی بر ارتقــاء سـطح کیفیت و تعالــی صنایـع کشـور به کمک بــرگزاری دوره هـا و کارگاه هـای تخصصــی، ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ارائه راه کار و مشاوره های مطلوب جهت بهبود مدیریت در سازمان ها و صنایع کشور تشکیل گردیده است. دانش، تجربه، مهـارت و همکاری مستمر و موثر با سازمان ها، صنایع و نهادهای دولتی و غیر دولتــی، تفاوت کیفیت در ارائــه خدمات از ویژگی های بارز این مجموعه می باشد.

معیار دانش پارس در یک نگاه

29154

آزمون آزمایشگاه، در سال 99

185

قرارداد آزمایشگاه، در سال 99

2465

ساعت آموزش در سال 99

1230

گواهینامه صادر شده، در سال 99

مشتریان و همکاران

 
تمامی حقوق متعلق به شرکت معیار دانش پارس می باشد.