مترجم

کتاب ها

دوره های آموزشی آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس

آزمایشگاه برتر معیار دانش پارس

 آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس

آزمایشگاه برتر معیار دانش پارس مجهزترین آزمایشگاه در سطح استان اصفهان

آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور فعالیت خود را با بهره گیری از متخصصین مجرب در پژوهشگاه دانشگاه آزاد واحد اسلامی واحد اصفهان، آغاز نموده است. در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر ISO, ASTM, BSI, JIS, ISIRI,… انجام می شود.

جهت دریافت مشاوره تخصصی استقرار و پیاده سازی استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025  و همچنین برخورداری از دوره های آموزشی و تخصصی آزمایشگاه همراه با کارگاه عملی از شما درخواست می کنیم با معیار دانش پارس همراه شوید.