تولید مواد مرجع

مترجم

فروش مواد مرجع آزمایشگاهی

تولید طیف گسترده ای از مواد مرجع گواهی شده CRM توسط شرکت معیار دانش پارس برای اولین بار در خاورمیانه با کیفیت بالا تحت استانداردهای ISO / IEC 17025 و ISO17034

  هر روزتعداد زیادی تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه ها انجام می شود که نتایج آن برای اهداف زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال تعیین کیفیت فرآورده های غذایی یا آرایشی و بهداشتی ، وضعیت کیفیت محیط زیست و یا سلامت بیماران و … . اندازه گیری مطمئن و حصول نتایج صحیح درآزمایشگاه ها یکی از مهمترین اصول دستیابی به کیفیت بالا در محصولات تولید شده در داخل کشور می باشد.

این موضوع حتی در بازرسی محموله های وارداتی به کشور نقش بسزایی دارد.یکی از اساسی ترین و مهمترین ابزار جهت حصول نتایج صحیح، استفاده از مواد مرجع (RM) و مواد مرجع گواهی شده (CRMs) جهت کالیبراسیون و کنترل کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری است.

مواد مرجع  همچنین در تایید  نتایج اندازه گیری  و توسعه روش های آزمون جدید، نقش اساسی ایفا می نماید و ابزار قدرتمند و مطمئنی به منظور ایجاد قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری به مراجع استاندارد  سازی معتبر بین المللی نظیر NIST برای استفاده کننده فراهم می نماید.مواد مرجع (RMs) در همه مراحل فرآیند اندازه ­گیری شامل صحه ­گذاری، کالیبراسیون و کنترل کیفیت روش، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در مقایسات بین آزمایشگاهی، برای صحه گذاری روش و ارزیابی مهارت آزمایشگاه، استفاده می شود.

ماده مرجع (RM)

ماده ­ای به اندازه کافی همگن و پایدار، نسبت به یک یا چند مشخصه خاص، که برای کاربرد مورد نظر در یک فرآیند اندازه گیری، مناسب می باشد.

.

ماده مرجع گواهی شده (CRM)

ماده مرجعی است  که توسط یک روش اجرایی معتبر از لحاظ اندازه شناسی، یک یا چند مشخصه خاص به آن تخصیص یافته است، همراه با گواهینامه ماده مرجع، که مقدار مشخصه و عدم قطعیت مربوط به آن و بیانی از قابلیت ردیابی اندازه شناسی را ارائه می نماید.

ساخت این مواد در داخل کشور، پذیرش نتایج آزمون ها در سطح بین المللی را افزایش داده و ضمن برطرف کردن موانع تجاری باعث کسب اعتبار ملی و بین المللی، بهبود وضعیت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه و اطمینان بیشتر مراجع بازرسی به گزارشات آزمون آزمایشگاه ها می شود.

جهت دانلود لیست کامل کلیک نمائید

سفارش محصول

Acryl AmideName
1399 mg/l in waterValue
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-215Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

CholesterolName
980 mg/l in AcetoneValue
±10Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-209Lot No.
-20°C
Storage

سفارش محصول

NicotineName
10791 mg/l in 2-PropanolValue
±100Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-206Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

MelamineName
100 mg/l in waterValue
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-101Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

DeoxynivalenolName
24.59 µg/ml in MeCNValue
Uncertainty
Traceability
M-RM-132Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

ZearalenoneName
9.64 µg/ml in MeCN
Value
Uncertainty
Traceability
M-RM-130Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

Ochratoxin AName
1000 ng/ml in MeOHValue
Uncertainty
Traceability
M-RM-131Lot No.
2 to 6°C
Storage

فروش مواد مرجع

CaffeineName
1000 mg/l in Water
Value
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-100Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

Benzoate SodiumName
1000 mg/l in Water
Value
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-109Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

D-(+)-GlucoseName
1000 mg/l in WaterValue
±10Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-102Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

Folic AsidName
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
Sigma-Aldrich
Traceability
M-RM-115Lot No.
Room temperatureStorage

سفارش محصول

CholecalciferolName
1000 mg/l in Methanol
Value
±10Uncertainty
ArcosTraceability
M-RM-123Lot No.
2 to 6°C
Storage
فروش مواد مرجع
IronName
1000 mg/l Value
±2Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-RM-305Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

Ammonium thiocyanate (Certified Reference Material)Name
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
NaCl from PTB and NIST
Traceability
M-CRM-506Lot No.
Store at +15°C to +25°C.Storage

سفارش محصول

ArsenicName
1000 mg/l
Value
±10Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-CRM-316Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

RiceName
Refer to Certificate Value
Refer to CertificateUncertainty
Traceability
M-RM-31313Lot No.
Room temperatur
Storage

سفارش محصول

PotassiumName
1000 mg/lit
Value
±10Uncertainty
Traceable to SRM from NIST
Traceability
M-CRM-306Lot No.
2 to 6°CStorage

سفارش محصول

ManganeseName
1000 mg/l
Value
±10Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-CRM-315Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

ZincName
1000 mg/l  Value
±2Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-RM-321Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

CopperName
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
Traceable to SRM from NIST
Traceability
M-CRM-309Lot No.
4°C To +8°CStorage
فروش مواد مرجع
MagnesiumName
1000 mg/l  Value
±2Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-CRM-318Lot No.
2 to 6°C
Storage

سفارش محصول

Sodium HydroxideName
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
KHP from PTB and NISTTraceability
M-CRM-502Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage

سفارش محصول

EDTA (Certified Reference Material)Name
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
Calcium Carbonate from PTB and NIST
Traceability
CHL-CRM-507Lot No.
Store at +15°C to +25°C.Storage

سفارش محصول

Sulfuric acidName
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
Sodium Carbonate from PTB and NISTTraceability
M-CRM-500Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
فروش مواد مرجع 
Silver NitrateName
0.1 (N)Value
±0.02Uncertainty
Sodium chloride from PTB and NISTTraceability
M-CRM-503Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage

سفارش محصول

Hydrochloric AcidName
0.1 (N)Value
±0.02Uncertainty
Sodium Carbonate from PTB and NISTTraceability
M-CRM-501Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage

سفارش محصول

Iodine Name
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
Potassium dichromate PTB and NISTTraceability
M-CRM-504Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage

سفارش محصول

Stigma SterrolName
1520 in Hexane
Value
Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-216Lot No.
2 to 6°C
Storage

در خواست خرید مواد مرجع

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با مواد مرجع از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید

1. تماس تلفنی :35354153-031 

2. ارسال ایمیل جهت درخواست آزمون: info@meyardanesh.com

مطالب مرتبط