آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی -طیف سنج جرمی (GC-MS)

آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی -طیف سنج جرمی

آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی -طیف سنج جرمی (GC-MS)

یکی از پرکاربردترین روش های آنالیز دستگاهی روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی(GC-MS)می باشد که در این روش پس از جداسازی با استفاده از ستون کروماتوگرافی اجزای مختلف یک مخلوط در طیف سنج جرمی  شناسایی می شوند.در این روش از نمونه هایی می توانیم طیف جرمی تهیه نماییم که قابلیت تزریق به کروماتوگراف گازی(GC)را داشته باشند،

به طور کلی  در این روش نمونه هایی قابل آنالیز هستند که فرار باشند یا در اثر واکنش با حلال های خاص مشتق سازی و تبدیل به گونه فرار می شوند،فشار بخار قابل توجهی داشته باشند و در اثر حرارت تجزیه یا تخریب نشوند. به دلیل پاسخ دهی بسیار سریع روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS) نسبت به سایر  روش ها و همین طور با توجه به این که برای شناسایی مقادیر اجزای تشکیل دهنده نمونه  مقدار بسیار ناچیزی از مخلوط کفایت می کند این روش به سرعت در حال فراگیر شدن است.

علاوه براین یکی از بزرگترین مزایای این روش شناسایی مستقیم ترکیبات از روش طیف سنج جرمی است.از روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)،اطلاعات کمی و کیفی ارزشمندی می توان در ارتباط با اجزای تشکیل دهنده یک مخلوط پیچیده بدست آورد.
آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS) در شرکت معیار دانش پارس مجهز به دستگاه (GC-MS)  ساخت شرکت Agilent مدل 5975C-7890 و دارای آشکارسازهای شعله یونشی و طیف سنج جرمی، نمونه گذار تمام اتوماتیک جهت نمونه های جامد، مایع و گاز به روشهای Headspace و SPME می باشد.

ترکیبات قابل اندازه گیری در این بخش عبارتند از :

 • کلیه ترکیبات فرار و پایدار حرارتی
 • آلاینده های محیط زیست
 • هیدروکربن های آروماتیک
 • هیدروکربن های آلیفاتیک
 • ترکیبات آلی فرار
 • باقیمانده سموم
 • مشتقات نفتی
 • دی اکسان 

محدوده کاربرد خدمات آزمایشگاه معیار دانش پارس در این بخش شامل:

 • آب و پساب
 • مواد غذایی
 • مواد معدنی
 • سیالات زیستی
 • خوراک دام و طیور و فرآورده های مربوطه
 • فرآورده های کشاورزی – فرآورده های دارویی – محیط زیست

در خواست ارسال نمونه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما درارتباط باشید.

1. تماس تلفنی  :35354153-031 ( 8 لغایت 16) – خانم نادری

2. تماس تلفنی  : 35354146-031(8 لغایت 16) – خانم مسعودی

3. ارسال ایمیل جهت درخواست آزمون: info@meyardanesh.com

مطالب مرتبط