آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی (GC-MS)

آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)

مقدمه‌ای بر آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)

یکی از پرکاربردترین روش‌های آنالیز دستگاهی روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS) می‌باشد که در این روش پس از جداسازی با استفاده از ستون کروماتوگرافی اجزای مختلف یک مخلوط در طیف سنج جرمی  شناسایی می‌شوند. در این روش از نمونه‌هایی می‌توانیم طیف جرمی تهیه نماییم که قابلیت تزریق به کروماتوگراف گازی (GC) را داشته باشند.

کاربرد روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

به طور کلی در این روش نمونه‌هایی قابل آنالیز هستند که فرار باشند یا در اثر واکنش با حلال‌های خاص مشتق‌سازی و تبدیل به گونه فرار می‌شوند، فشار بخار قابل توجهی داشته باشند و در اثر حرارت تجزیه یا تخریب نشوند. به دلیل پاسخ‌دهی بسیار سریع روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS) نسبت به سایر روش‌ها و همین‌طور با توجه به اینکه برای شناسایی مقادیر اجزای تشکیل دهنده نمونه مقدار بسیار ناچیزی از مخلوط کفایت می‌کند این روش به سرعت در حال فراگیر شدن است.

مزایای روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

علاوه بر این یکی از بزرگترین مزایای این روش شناسایی مستقیم ترکیبات از روش طیف سنج جرمی است. از روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)، اطلاعات کمی و کیفی ارزشمندی می‌توان در ارتباط با اجزای تشکیل دهنده یک مخلوط پیچیده بدست آورد.
آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS) در شرکت معیار دانش پارس مجهز به دستگاه‌های (GC-MS) ساخت شرکت Agilent مدل 5975C-7890 و 6890-5973 و دارای آشکارسازهای یونازیسیون شعله (FID) و طیف سنج جرمی (Mass)، نمونه گذار تمام اتوماتیک جهت نمونه‌های جامد، مایع و گاز به روش‌های Headspace و SPME می‌باشد.

ترکیبات قابل اندازه‌گیری در این بخش عبارتند از:

باقیمانده سمومهیدروکربن‌های آلیفاتیکآلاینده‌های محیط زیستشناسایی ترکیبات آلی و فرارشناسایی مواد مؤثر در عصاره و اسانس
هیدروکربن‌های آروماتیککلیه ترکیبات فرار و پایدار حرارتیمشتقات نفتی
دی اکسانباقی‌مانده حلال در روغن‌ها

محدوده کاربرد خدمات آزمایشگاه GC-MS:

سیالات زیستیمواد غذاییمواد معدنی
خوراک دام و طیور و فرآورده‌های مربوطه
محیط زیستآب و پساب
فرآورده‌های کشاورزی فرآورده‌های دارویی

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com