مترجم

تماس با معیاردانش پارس

آدرس ما:

اصفهان- خیابان جی شرقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- پژوهشگاه مرکزی- شرکت معیار دانش پارس (لطفا قبل از هر گونه مراجعه ی حضوری هماهنگی های لازم انجام شود.)

شماره های تماس:

03195024088 : داخلی 102(مدیر کیفیت: خانم مهندس اردشیری)  و داخلی 101(پذیرش آزمایشگاه: خانم مسعودی)

موبایل پذیرش: 09012769388  |  موبایل مدیری کیفیت: 09135675646

شماره فکس آزمایشگاه:

03135354146 ، فکس اتوماتیک می باشد.

اینستاگرام ما:

meyar_lab : جهت اطلاع از جدیدترین رویدادهای شرکت معیار دانش پارس صفحه ی اینستاگرام ما را دنبال نمائید.

 تلگرام  واحد پذیرش:

09012769388 : جهت هماهنگی های لازم به صورت آنلاین با همکاران ما در واحد پذیرش از طریق شماره ی فوق اقدام نمایید.

 واتساپ واحد پذیرش:

09012769388 : جهت هماهنگی های لازم به صورت آنلاین با همکاران ما در واحد پذیرش از طریق شماره ی فوق اقدام نمایید.