تماس با معیاردانش پارس

آدرس ما:

اصفهان- خیابان جی شرقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- پژوهشگاه مرکزی- شرکت معیار دانش پارس (لطفا قبل از هر گونه مراجعه ی حضوری هماهنگی های لازم انجام شود.)

صندوق پستی: 198-81595

در صورت اختلال با شماره ی 03135002086 تماس گرفته شود.

شماره های تماس:

03191090166: داخلی 1 (پذیرش آزمایشگاه) و(مدیر کیفیت)

در صورت اختلال با شماره ی 03135002086 تماس گرفته شود.

داخلی  113، 123 و 133 (IT و پشتیبانی)

داخلی های 114 و 115 (مدیریت)

داخلی 107 و 120، 119، 117 واحد مالی و اداری

داخلی 105 و 106 و 104 و 126 واحد آموزش

موبایل پذیرش: 09012769388  |  موبایل مدیر کیفیت: 09135675646

آدرس ما:

اصفهان- خیابان جی شرقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- پژوهشگاه مرکزی- شرکت معیار دانش پارس (لطفا قبل از هر گونه مراجعه ی حضوری هماهنگی های لازم انجام شود.)

صندوق پستی: 198-81595

در صورت اختلال با شماره ی 03135002086 تماس گرفته شود.

اینستاگرام ما:

meyardanesh : جهت اطلاع از جدیدترین رویدادها و همچنین آموزش های کوتاه و مهم حتما صفحه ی اینستاگرام ما را دنبال نمائید.

آدرس ایمیل:

meyardanesh@gmail.com

 تلگرام  واحد پذیرش:

09012769388 : جهت هماهنگی های لازم به صورت آنلاین با همکاران ما در واحد پذیرش از طریق شماره ی فوق اقدام نمایید.

 واتساپ واحد پذیرش:

09012769388 : جهت هماهنگی های لازم به صورت آنلاین با همکاران ما در واحد پذیرش از طریق شماره ی فوق اقدام نمایید.