آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس

آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس امکان ارائه خدمات به صنایع مختلف را فراهم نموده است. معیار دانش پارس یک برند معتبر در بازار خدمات آزمایشگاهی برای ارائه خدمات کارآمد با نتایج دقیق و معتبر است و به شما اطمینان می دهیم محصولاتی که جهت آزمون به آزمایشگاه ما ارجاع شده اند با کیفیت و ایمن هستند و بر اساس الزامات استانداردهای مشخص شده تولید می شوند.

همکاران با تجربه و متخصص ما در آزمایشگاه میکروبیولوژیی با استفاده از دستگاه های پیشرفته آزمون ها را برای طیف کاملی از میکروارگانیسم های بالقوه مضر که شامل گونه های مختلف باکتری ها و قارچ های بیماریزا هستند انجام می دهند. آزمون ها بر روی فرآورده های مختلف مانند مواد غذایی، محصولات کشاورزی، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات دارویی، آنالیزهای زیست محیطی(آب، پساب، هوا) و… انجام می شود. با استفاده از خدمات ما می توانید از سلامت محصولات خود اطمینان حاصل کنید.

این آزمایشگاه به عنوان یکی از بخش‌های مهم آزمایشگاه معیار دانش پارس، مسئولیت ردیابی و شناسایی باکتری‌های پاتوژن و شمارش برخی میکروارگانیسم‌ها را در تمامی نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه از جمله مواد غذایی، فرآورده‌های آرایشی ـ بهداشتی و غیره را بر اساس آخرین متدهای ISO و استانداردهای ملی ایران را برعهده دارد.

مقدمه ای بر آزمایشگاه میکروبیولوژی

میکروبیولوژی (Microbiology) علمی است که درباره شناخت میکروارگانیسم‌ها یا جانداران میکروسکوپیک اعم از باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک سلولی ها بحث و گفتگو می‌کند. این رشته به چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها جهت جلوگیری از زیان به زندگی انسان، حیوان و گیاه نیز می پردازد. از اهداف این رشته مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیات انسان ها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند است که یک میکروبیولوژیست با شناخت مسیر ایجاد بیماری می تواند آن را متوقف کرده و از بروز یا پیشروی بیماری جلوگیری کند. تنوع بیولوژیکی در میکروارگانیسم ها بیش از سایر موجودات می‌باشد.

میکروارگانیسم ها موجوداتی هستند که با چشم غیر مسلح مشاهده نمی‌شوند. شکل، عمل و خصوصیات بیوشیمیایی یا مکانیزم ژنتیکی آن ها، بر اساس محدودیت های مولکولی بنا شده است. میکروبیولوژی راه های مفیدی را برای شناسایی میکروارگانیسم ها فراهم ساخته است. در طبقه بندی موجودات زنده، ارگانیسم هایی را که حاوی هسته بوده و هسته توسط غشایی احاطه شده است، از پروکاریوت ها که DNA آنها بطور فیزیکی از سیتوپلاسم جدا نشده است، مجزا کرده‌اند. بطور کلی میکروبیولوژی درباره ویروس ها، میکروارگانیسم های پروکاریوتی و میکروارگانیسم های یوکاریوتی بحث می‌کند.

میکروبیولوژی مواد غذایی:

به بررسی تولید مواد غذایی با بهره گیری از میکروب های مفید می پردازد. میکروارگانیسم ها تغییرات مطلوب و نامطلوب در مواد غذایی پدید می‌آورند. و از طرف دیگر تهیه بسیاری از فرآورده‌های غذایی بدون کمک میکروارگانیسم ها، امکان‌پذیر نیست. مانند کلم شور، زیتون رسیده و پنیر. اسیدهای حاصل توسط میکروارگانیسم ها و اضافه کردن آن ها به مواد غذیی مانند خیار شور آن ها را از گزند میکروارگانیسم های نامطلوب حفظ می‌کند. این بخش از میکروبیولوژی، امروزه کاربرد زیادی دارد.

میکروبیولوژی صنعتی:

به بررسی استفاده از میکروب های مفید در تولید مواد صنعتی مانند اسیدها، کودها، در رفع آلودگی های محیط زیست، شناخت آفات گیاهی و راه های مقابله با آن ها، استخراج فلزات سنگین، تصفیه نفت و موارد دیگر می پردازد.

میکروبیولوژی خاک

خاک یکی از مخازن عمده میکروارگانیسم ها محسوب می‌شود. فراوان ترین میکروارگانیسم ها در خاک، باکتری ها هستند. خاک باغچه در هر گرم محتوی میلیون ها باکتری است. در جاهای عمیق تعداد آن ها کاهش می‌یابد. قارچ ها به تعداد کمتر از باکتری ها در خاک یافت می‌شوند. شاید مهمترین نقش میکروارگانیسم های خاک ، شرکت آن ها در چرخه‌های بیو ژئوشیمیایی است که به گردش برخی عناصر شیمیایی در طبیعت کمک کرده و آن ها را قابل مصرف می‌سازد. میکروبیولوژیست ها در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده‌اند.

میکروبیولوژی آب

در میکروبیولوژی آب، میکروارگانیسم ها و فعالیت آن ها در آب های طبیعی نظیر دریاچه‌ها، برکه‌ها، رودخانه‌ها و دریاها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. و میکروارگانیسم های مفید و مضر برای انسان و سایر جانداران شناسایی می‌شوند

بخش های آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس

این بخش بر اساس استاندارد بین المللی ISO طراحی و از شش بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :

اتاق شستشواتاق آماده سازی محیط کشتاتاق استریلیزاسیـون
اتاق آماده سازی نمونهاتاق کشت میکبروبیاتاق انکوباسیون و شمارش

تجهیزات

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره بهترین تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آن ها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می باشند که برخی از آن ها عبارتند از:

انواع انکوباکتور (یخچالدار، شیکر دار و مجهز به اتمسفر کربن دی اکسید)اتوکلاوبن ماری
کلنی کانتریخچال آزمایشگاهیفور
سانتریفوژمیکروسکوپهود لامینار کلاس II

خدمات و توانمندی های بخش میکروبی

انجام تمامی تست های کنترل کیفی و میکروبی بر روی باکتری ها براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی  (ایزو) و استاندارد ملی ایران

تست‌های شمارش– شمارش پاتوژن های میکروبی و غیرپاتوژن های شاخص بهداشتی در فراورده های غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، آب و پساب، خاک، فرآورده های خام دامی و خوراک دام وطیور با روش‌های کشت سطحی، MPN، فیلتراسیون براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی (ایزو) ) و استاندارد ملی ایران
– شمارش ریسه های کپک برای تخمین آلودگی قارچی اولیه در فراورده های غذایی خاص مطابق با مرجع روش‌های معتبر بین المللی (ایزو) واستاندارد ملی ایران

تست‌های شناساییتست‌های شناسایی بر اساس آخرین متدهای ISO و استانداردهای ملی ایران
تست های ذیل درانواع فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، انواع خوراک دام و طیور، آب و پساب، خاک براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی (ایزو) و استانداردهای ملی ایرانSalmonella, E.coli, Enterobactericea, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium,Yersinia enterocolitica, Campylobacter Jujeni, Listeria monocytogenes, Fungi, Antrocococe
جستجو و شمارش استافیلاکوک اورئوس کواگولاز مثبتتست های آنتی بیوتیک توسط کیت های مخصوص و معتبر
شمارش کپک و مخمرجستجو و شمارش سالمونلا
شمارش کلی میکرو ارگانیسم هاجستجو و شمارش باسیلوس سرئوس
جستجو و شمارش اشرشیا کلیشمارش کلیفرم
آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس شامل سه بخش آنالیز میکروبی می‌باشد:

1): بخش کنترل میکروبیولوژی انواع مواد غذایی و آشامیدنی

2): بخش کنترل میکروبیولوژی انواع محصولات آرایشی ـ بهداشتی

3): بخش کنترل میکروبیولوژی انواع فرآورده های خام دامی، خوراک دام و طیور و آبزیان

محدوده کاربرد

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com