آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس

معیار دانش پارس یک برند معتبر در ارائه خدمات آزمایشگاهی با نتایج صحیح و معتبر است و به شما اطمینان می‌دهد محصولاتی که جهت آزمون به آزمایشگاه ارجاع می‌شوند بر اساس الزامات استانداردهای مشخص شده بررسی می‌گردند. آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس امکان ارائه خدمات به صنایع مختلف را فراهم نموده‌ است.

همکاران با تجربه و متخصص ما در آزمایشگاه میکروبیولوژی با استفاده از روش‌های پیشرفته، آزمون‌ها را برای طیف کاملی از میکروارگانیسم‌های بیماریزا و غیر بیماریزا، شامل انواع گونه‌های مختلف باکتری‌ و قارچ‌، انجام می‌دهند. آزمون‌ها بر روی فرآورده‌های مختلف مانند مواد‌غذایی، محصولات کشاورزی، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات دارویی، زیست محیطی (آب، پساب، هوا) و … انجام می‌شوند. با استفاده از خدمات قابل ارائه در بخش میکروبی این آزمایشگاه می‌توانید از سلامت محصولات خود اطمینان حاصل کنید.

این آزمایشگاه به عنوان یکی از بخش‌های مهم آزمایشگاه معیار دانش پارس، مسئولیت ردیابی، شناسایی و شمارش انواع باکتری‌های پاتوژن و غیرپاتوژن (بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا) را در تمامی نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه بر اساس آخرین ویرایش روش‌های استاندارد نظیر استانداردهای ملی ایران برعهده دارد.

مقدمه‌ای بر آزمایشگاه میکروبیولوژی

میکروبیولوژی (Microbiology) علمی است که به شناسایی میکروارگانیسم‌ها یا موجوداتی در مقیاس میکروسکوپی اعم از باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و تک سلولی‌ها می پردازد. یکی از اهداف این رشته مبارزه با میکروارگانیسم‌های خطرناک و بیماری‌زا که حیات انسان‌ها، حیوانات و گیاهان را به خطر می‌اندازند، می‌باشد. یک میکروبیولوژیست با شناخت مسیر ایجاد بیماری می‌تواند آن را متوقف کرده و از بروز یا پیشروی بیماری جلوگیری کند.

میکروارگانیسم‌ها موجوداتی هستند که با چشم غیر‌مسلح مشاهده نمی‌شوند. شکل، عمل و خصوصیات بیوشیمیایی یا مکانیزم ژنتیکی آن‌ها، بر اساس محدودیت‌های مولکولی بنا شده‌است. تنوع بیولوژیکی در میکروارگانیسم‌ها بیش از سایر موجودات می‌باشد. علم میکروبیولوژی راه‌های مفیدی را برای شناسایی میکروارگانیسم‌ها فراهم ساخته است. بطور کلی میکروبیولوژی درباره قارچ‌ها، ویروس‌ها و میکروارگانیسم‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی بحث می‌کند.

میکروبیولوژی مواد غذایی:

این بخش از میکروبیولوژی، امروزه کاربرد زیادی دارد که به بررسی تولید مواد غذایی با بهره‌گیری از میکروب‌های مفید می‌پردازد. میکروارگانیسم‌ها تغییرات مطلوب و نامطلوب در مواد غذایی پدید می‌آورند. از طرف دیگر تهیه بسیاری از فرآورده‌های غذایی بدون کمک میکروارگانیسم‌ها، امکان‌پذیر نیست مانند کلم‌شور، زیتون رسیده، پنیر و … . اسیدهای حاصل توسط میکروارگانیسم‌ها و اضافه کردن آن‌ها به مواد غذایی مانند خیارشور آن‌ها را از گزند میکروارگانیسم‌های نامطلوب حفظ می‌کند.

میکروبیولوژی صنعتی:

به بررسی استفاده از میکروب‌های مفید در تولید مواد صنعتی مانند اسیدها، کودها، رفع آلودگی‌های محیط زیست، شناخت آفات گیاهی و راه‌های مقابله با آن‌ها، استخراج فلزات سنگین، تصفیه نفت و موارد دیگر می‌پردازد.

میکروبیولوژی خاک

خاک یکی از مخازن عمده میکروارگانیسم‌ها محسوب می‌شود. فراوان‌ترین میکروارگانیسم‌ها در خاک، باکتری‌ها هستند. خاک باغچه در هر گرم محتوی میلیون‌ها باکتری است. در جاهای عمیق تعداد آن‌ها کاهش می‌یابد. قارچ‌ها به تعداد کمتر از باکتری‌ها در خاک یافت می‌شوند. شاید مهمترین نقش میکروارگانیسم‌های خاک، شرکت آن ها در چرخه‌های بیوژئو شیمیایی است که به گردش برخی عناصر شیمیایی در طبیعت کمک کرده و آن‌ها را قابل مصرف می‌سازد. میکروبیولوژیست‌ها در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده‌اند.

میکروبیولوژی آب

در میکروبیولوژی آب، میکروارگانیسم‌ها و فعالیت آن‌ها در آب‌های طبیعی نظیر دریاچه‌ها، برکه‌ها، رودخانه‌ها و دریاها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و میکروارگانیسم‌های مفید و مضر برای انسان و سایر جانداران شناسایی می‌شوند.

بخش‌های آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس

این بخش بر اساس استاندارد بین المللی ISO طراحی و از شش بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده‌است:

اتاق شستشو و نظافتاتاق آماده‌سازی محیط کشتاتاق استریلیزاسیـون تجهیزات و محیط‌های کشت
اتاق آماده‌سازی نمونهاتاق های کشت (سالم و پاتوژن)اتاق گرمخانه گذاری و شمارش میکروارگانیسم ها

تجهیزات

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره بهترین تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق، کالیبره شده‌اند و دارای گواهی کالیبراسیون می‌باشند که برخی از آن ها عبارتند از:

انواع انکوباتور (یخچالدار، شیکر دار و مجهز به دی اکسید کربن)اتوکلاوبن ماری (حمام آب)
کلنی کانتر (دستگاه شمارش کلنی باکتری‌ها)یخچال آزمایشگاهیفور (استریلیزاسیون خشک)
سانتریفیوژمیکروسکوپهود لامینار کلاس 2
رفرکتومتر (ضریب شکست‌سنج)ترازوهای دیجیتالاسپکتروفوتومتر (طیف نورسنج)

خدمات و توانمندی های بخش میکروبی

انجام تمامی آزمون های کنترل کیفی و میکروبی بر روی باکتری‌ها براساس روش‌های معتبر بین المللی (ایزو) و استاندارد ملی ایران انجام می‌گیرد.

شمارش انواع استرپتوکوکوس‌های مدفوعیشناسایی فعالیت آنزیم کاتالاز در باکتری‌ها
شمارش ریسه های کپک در انواع مواد غذایی به روش هاواردآزمون تشخیص و تمایز اعضا خانواده آنتروباکتریاسه
شناسایی باکتری‌های خانواده آنتروباکتریاسه به روش MPN (محتمل ترین تعداد)کنترل کیفی محیط‌های کشت میکروبی
آزمون های آنتی باکتریال تعیین MIC ( حداقل غلظت مهاری بر رشد میکروارگانیسم)آزمون‌های آنتی باکتریال تعیین MBC (حداقل غلظت کشندگی)
خدمات رنگ آمیزی گرمشناسایی انواع آنتی بیوتیک‌ها در مواد غذایی
گرمخانه گذاری در 30 درجه گرمخانه گذاری در 55 درجه
بررسی وضع ظاهری قبل از گرمخانه گذاریpH
آزمون‌های میکروبی انواع فرآورده‌های خوراکی و مواد غذاییاندازه گیری پارامترهای میکروبی اعم از کلیفرم‌ها، باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی
شمارش باکتری‌ها به روش فیلتراسیون (روش صافی غشایی) در آبشمارش باکتری‌های هتروتروف
شمارش باکتری‌های اسموفیلیکشمارش انواع قارچ و مخمر با فعالیت آبی بیش از 95%
شمارش انواع قارچ و مخمر با فعالیت آبی کمتر از یا مساوی 95%شمارش انواع قارچ و مخمر با فعالیت آبی کمتر از یا مساوی 60%
شمارش باکتری‌های گرمادوست بی هوازیشناسایی استافیلوکوک‌های کواگولاز مثبت به روش جستجو
شناسایی استافیلوکوک‌های کواگولاز مثبت به روش شمارششناسایی استافیلوکوک‌های کواگولاز مثبت با استفاده از روش MPN (محتمل ترین تعداد)
شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیکشناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک هتروفرمانتتیو
شناسایی انواع باکتری‌های هوازی مزوفیلشناسایی انواع باکتری‌های هوازی ترموفیل
شناسایی باکتری‌های گرمادوست بی هوازیشناسایی باکتری‌های گرمادوست هوازی
شناسایی میکروارگانیسم‌های مقاوم به اسیدخدمات شمارش کلنی نمونه‌ها با دستگاه کلنی شمار
خدمات جستجو و شمارش کلی میکروارگانیسم‌هاخدمات کنترل کیفی بهداشت کارکنان صنایع
شناسایی مورفولوژیک (شکل ساختاری) کپک‌ها شناسایی کلستریدیوم پرفرژنس به روش شمارش در مواد خوراکی
شناسایی باکتری‌های بی‌هوازی احیا کننده سولفیتشناسایی و جستجوی اسپور باکتری کلستریدیوم
شمارش کلی‌فرم در انواع مواد غذاییشمارش میکروارگانیسم‌های سرماگرا در انواع مواد غذایی
شناسایی و شمارش انواع انتروکوک‌های روده ایآنالیز بررسی اثرات ضد میکروبی به روش Disk diffusion (انتشار دیسک)
شناسایی باکتری انتروكوكوسشناسایی باکتری شیگلا
شناسایی باکتری ویبریوشناسایی باکتری کمپیلوباکتر
شناسایی باکتری یرسینیاشناسایی باکتری لیستریا مونوسایتوژنز
شناسایی باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه و دیس گالاکتیهشناسایی باکتری باسیلوس سرئوس
شناسایی باکتری سودوموناس آئروژینوزاشناسایی باکتری اشرشیا کلی (Escherichia coli (E.coli
شناسایی باکتری سالمونلا (Salmonella)قابلیت زیستی (شمارش زنده باکتری‌ها)
آزمون‌های میکروبی انواع شیرینی (گز، سوهان، بیسکویت و …) آزمون‌های میکروبی انواع محصولات آرایشی-بهداشتی و شوینده
آزمون‌های میکروبی مایع ظرفشوییآزمون‌های میکروبی انواع خوراک دام، طیور و آبزیان
آزمون‌های میکروبی انواع قهوه آزمون‌های میکروبی انواع دمنوش و چای
آزمون‌های میکروبی انواع سسآزمون‌های میکروبی انواع ادویجات
آزمون‌های میکروبی انواع گوشت سفید (مرغ و ماهی) آزمون‌های میکروبی انواع غذاهای نیمه آماده (ناگت، فلافل و …)
آزمون‌های میکروبی انواع غذاهای سوخاریآزمون‌های میکروبی انواع غلات و حبوبات
آزمون‌های میکروبی انواع برنجآزمون‌های میکروبی انواع ترشیجات
آزمون‌های میکروبی انواع آب اشامیدنی ،مصرفی، چاه، شرب و پساب آزمون‌های میکروبی انواع آب اشامیدنی بسته‌بندی
آزمون‌های میکروبی فرآورده‌های سلولزیآزمون‌های میکروبی انواع کاغذها و پدهای بهداشتی
آزمون‌های ویژگی و میکروبی خمیر کاغذ و لینترآزمون میکروبی ورق مقوایی و جعبه مقوایی مورد مصرف در بسته بندی مواد خوراکی
آزمون‌های میکروبی خاکآزمون‌های میکروبی شیر و فرآورده‌های آن
آزمون سترونی تجاری مواد خوراکی کنسرو شدهآزمون‌های میکروبی انواع فرآورده‌های لبنی و انواع بستنی
آزمون‌های میکروبی انواع پسته آزمون‌های میکروبی انواع زعفران
آزمون‌های میکروبی انواع فرآورده‌های دارویی و مکمل‌هاآزمون‌های میکروبی انواع عسل
آزمون‌های میکروبی انواع فرآورده‌های گوشتی، سوسیس و کالباس، همبرگر آزمون‌های میکروبی تخم مرغ و پودر زرده تخم مرغ
آزمون‌های میکروبی انواع عرقیجات و گلابآزمون‌های میکروبی انواع نوشیدنی
آنالیز سروتایپینگ (تعیین سروتیپ باکتریایی)
آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس در زمینه‌های ذیل فعالیت می‌کند:

1): بخش کنترل میکروبیولوژی انواع مواد غذایی و آشامیدنی

2): بخش کنترل میکروبیولوژی انواع محصولات آرایشی ـ بهداشتی

3): بخش کنترل میکروبیولوژی انواع فرآورده‌های خام دامی، خوراک دام و طیور و آبزیان

محدوده کاربرد

ردیابی آنتی بیوتیک ها در مواد مواد غذایی

آموکسی سیلین Amoxicilin  

 

 

 

Lactams  _β

 

 

 

 

 

آمپی سیلین Ampicilin
سفالکسین Cefalexin
سفاپیرین Cefapirin
سفالونیوم Cefalonium
سفتی فور Ceftiofur
سفازولین Cefazolin
کلاکسالین Cloxacilin
اکساسیلین Oxacillin
پنی سیلین جی Penicillin G
داکسی سیلین Doxycycline Tetracyclines
اکسی تتراسیلین Oxytetracycline
تتراساکلین Tetracycline
سولفادیازین Sulfadiazine Sulfonamides
سولفامتازین Sulfametazine
سولفامتوکسی پیریدازین Sulfamethoxypyridazine
سولفانیلامید Sulfanilamide
سولفاتیازول Sulfathiazole
اریترومایسین Erythromycin Macrolides
تایلوزین Tylosin
اسپیرامایسین Spiramycin
جنتامایسین Gentamycin Aminoclycosides
نئومایسین Neomycin
کانامایسین Kanamycin
اسپکتینومایسین Spectinomycin
لینکومایسین Lincomycin Lincosamides
کلرامفنیکل Chloramphenicol Others
باسیتراسین Bacitracin

آموکسی سیلین

Amoxicilin

 

 

 

 

Lactams 

 

 

 

 

 

آمپی سیلین

Ampicilin

سفالکسین

Cefalexin

سفاپیرین

Cefapirin

سفالونیوم

Cefalonium

سفتی فور

Ceftiofur

سفازولین

Cefazolin

کلاکسالین

Cloxacilin

اکساسیلین

Oxacillin

پنی سیلین جی

Penicillin G

داکسی سیلین

Doxycycline

Tetracyclines

اکسی تتراسیلین

Oxytetracycline

تتراساکلین

Tetracycline

سولفادیازین

Sulfadiazine

Sulfonamides

سولفامتازین

Sulfametazine

سولفامتوکسی پیریدازین

Sulfamethoxypyridazine

سولفانیلامید

Sulfanilamide

سولفاتیازول

Sulfathiazole

 

اریترومایسین

 

Erythromycin

Macrolides

تایلوزین

Tylosin

 

اسپیرامایسین

Spiramycin

جنتامایسین

Gentamycin

Aminoclycosides

نئومایسین

Neomycin

کانامایسین

Kanamycin

اسپکتینومایسین

Spectinomycin

لینکومایسین

Lincomycin

Lincosamides

کلرامفنیکل

Chloramphenicol

Others

باسیتراسین

Bacitracin

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 123، 124 | مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com