آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس

آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس امکان ارائه خدمات به صنایع مختلف را فراهم نموده است. معیار دانش پارس یک برند معتبر در بازار خدمات آزمایشگاهی برای ارائه خدمات کارآمد با نتایج دقیق و معتبر است و به شما اطمینان می دهیم محصولاتی که جهت آزمون به آزمایشگاه ما ارجاع شده اند با کیفیت و ایمن هستند و بر اساس الزامات استانداردهای مشخص شده تولید می شوند.

همکاران با تجربه و متخصص ما در آزمایشگاه میکروبیولوژیی با استفاده از دستگاه های پیشرفته آزمون هارا برای طیف کاملی از میکروارگانیسم های بالقوه مضر که شامل گونه های مختلف باکتری ها و قارچ های بیماریزا هستند انجام می دهند. آزمون ها بر روی فرآورده های مختلف مانند مواد غذایی، محصولات کشاورزی، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات دارویی، آنالیزهای زیست محیطی(آب، پساب، هوا) و… انجام می شود. با استفاده از خدمات ما می توانید از سلامت محصولات خود اطمینان حاصل کنید.

بخش های آزمایشگاه میکروبیولوژی معیار دانش پارس

این بخش بر اساس استاندارد بین المللی ISO طراحی و از شش بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :

اتاق شستشواتاق آماده سازی محیط کشتاتاق استریلیزاسیـون
اتاق کشت سالـماتاق کشت بیمـاری زااتاق انکوباسیون و شمارش

تجهیزات

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره بهترین تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آن ها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می باشند که برخی از آن ها عبارتند از:

انواع انکوباکتور (یخچالدار، شیکر دار و مجهز به اتمسفر کربن دی اکسید)اتوکلاوبن ماری
کلنی کانتریخچال آزمایشگاهیفور
سانتریفوژمیکروسکوپهود لامینار کلاس II

آزمون های قابل انجام

شمارش کپک و مخمر
جستجو و شمارش سالمونلاشمارش کلی میکرو ارگانیسم ها
جستجو و شمارش باسیلوس سرئوس
جستجو و شمارش استافیلاکوک اورئوس کواگولاز مثبتتشخیص وجود یا عدم وجود آنتی بیوتیک در مواد غذایی
جستجو و شمارش اشرشیا کلیشمارش کلیفرم

محدوده کاربرد

آنالیزهای زیست محیطی (آب، پساب، خاک)صنایع آرایشی و بهداشتیخوراک دام و طیور وآبزیان فرآورده­ های آن ها
صنایع کشاورزی
صنایع داروییصنایع غذایی

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101- خانم  مسعودی |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102- خانم مهندس اردشیری

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com