روش های نمونه برداری موادغذایی

لیست نمونه برداری

با توجه به اینکه بيشترين خطاهايي كه در نتايج آزمايش ها در سرتاسر دنيا مشاهده مي گردد مربوط به خطاهاي قبل از انجام آزمايش از جمله شرايط نمونه گیری، شرايط نگهداري نمونه و … مي باشد، براي جلوگیری از اين موارد راه كارهاي متفاوتی از جمله استاندارد نمودن نمونه ها ارائه گردیده است. در همين راستا آزمايشگاه معیار دانش پارس نيز به منظور يكسان نمودن شرايط آماده سازي قبل از انجام آزمايش راهنمايي هاي مختلفي را تهيه نموده است كه معرفي مي گردد.

نمونه گیری (sampling):

نمونه گیری به فرایندی گفته می شود که به منظور انجام آزمون به آزمایشگاه ارسال می شود. از این رو انتخاب نمونه نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی می باشد و میتوان  بیان نمود که یکی از اساسی ترین و مهمترین اصول کنترل کیفی در ارزیابی فرآورده ها و محصولات محسوب می گردد.

اهمیت نقش نمونه بردار در سنجش نتایج آزمون از کار آزمایشگر و آنالیزکننده پاسخ آزمایش اگر بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود.

زیرا اگر امر نمونه برداری به درستی انجام نشده باشد اگر آزمون درمجهزترین آزمایشگاه توسط با تجربه ترین آزمایشگر و ماهرترین آنالیز کننده انجام و ارزیابی شده باشد چنین پاسخی قابل اعتماد نخواهد بود. لذا اهمیت نمونه برداری در زمینه های مواد غذایی, آرایشی، بهداشتی، دارویی و … بر هیچکس پوشیده نمی باشد.

به طور کلی نمونه برداری باید با رعایت شرایط استریل و وسایل لازم و ظروف مناسب انجام گردد و هیچگونه آلودگی میکربی، شیمیایی و فیزیکی به نمونه اضافه نگردد. همچنین کیفیت نمونه تا زمان انجام آزمون تغییر نکند.