نظرسنجی کارآموزان

ارائه اهداف مورد انتظار دوره در ابتدای هر جلسه

ميزان تسلط مدرس به محتواي دوره

شیوه بیان، توانایی تفهیم و انتقال مطالب دوره

تلاش در ارائه تازه ترین مطالب علمی مرتبط با موضوع دوره آموزشی

ارائه تجارب عملی در رابطه با موضوع دوره

توانایی در پاسخگویی به سوالات طرح شده فراگیران

تنظیم مطالب و رعایت نظم و پیوستگی در ارائه آن

جمع‌بندی، تلخیص و نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده در پایان هر‌جلسه

تنظیم مناسب وقت تدریس به بحث‌های مرتبط و خاتمه به‌موقع کلاسها

میزان تسلط در کنترل و اداره کلاس

نحوه هماهنگی واحد آموزش

کیفیت صدا و تصویر در طول دوره

وسایل و امکانات

شروع و خاتمه به موقع کلاس

برخورد کارکنان آموزش

نظم و انضباط اجرای دوره

مناسب بودن تاریخ برگزاری دوره

در مجموع دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟