دوره های فروردین:

تولید مواد مرجع

اندازه گیری مطمئن و حصول نتایج صحیح درآزمایشگاه ها یکی از مهمترین اصول دستیابی به کیفیت بالادر محصولات تولید شده در داخل کشور می باشد.این موضوع حتی در بازرسی محموله های وارداتی به کشور نقش بسزایی دارد. در این راستا،استفاده از مواد مرجع گواهی شده جهت کالیبراسیون و کنترل کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری یکی از اساسی ترین و مهمترین  مراحل جهت حصول نتایج صحیح می باشد. مواد مرجع  همچنین در  تایید  نتایج اندازه گیری  و توسعه روش های آزمون جدید،نقش اساسی ایفا  می نماید و ابزار قدرتمند و مطمئن به منظور ایجاد قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری به مراجع استاندارد  سازی معتبر بین المللی نظیر NIST برای استفاده کننده فراهم می نماید.ساخت این مواد در داخل کشور ،پذیرش نتایج آزمون ها در سطح بین المللی را افزایش داده و ضمن برطرف کردن موانع تجاری  باعث کسب اعتبار ملی و بین المللی ،بهبود وضعیت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه  و اصمینان بیشتر مراجع بازرسی به گزارشات آزمون آزمایشگاه ها می شود.

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *