دوره های فروردین:

 

 

دوره های درحال ثبت نام 

دوره های آکادمی معیاردانش پارس

شرکت دانش بنیان معیار دانش پارس

 آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس

آزمایشگاه معیاردانش پارس مجهزترین آزمایشگاه در سطح استان اصفهان

این آزمایشگاه­ ها قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده ­های آزمون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و به کارگیری رویه­ های حرفه­ ای مناسب و مطلوب و استفاده از روشهای استاندارد بین­ المللی، منطقه­ ای و ملی معتبر نظیر ISIRI ، ASTM و ISO به مشتریان خود نشان می­ دهد.آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور فعالیت خود را با بهره گیری از متخصصین مجرب در پژوهشگاه دانشگاه آزاد واحد اصفهان، آغاز نموده است.در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر ISO, ASTM, BSI, JIS, ISIRI,… انجام می شود.