دوره های فروردین:

 

کتاب ها

دوره های آکادمی معیاردانش پارس

شرکت دانش بنیان معیار دانش پارس

 آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس

آزمایشگاه معیاردانش پارس مجهزترین آزمایشگاه در سطح استان اصفهان

این آزمایشگاه­ ها قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده ­های آزمون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و به کارگیری رویه­ های حرفه­ ای مناسب و مطلوب و استفاده از روشهای استاندارد بین­ المللی، منطقه­ ای و ملی معتبر نظیر ISIRI ، ASTM و ISO به مشتریان خود نشان می­ دهد.آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور فعالیت خود را با بهره گیری از متخصصین مجرب در پژوهشگاه دانشگاه آزاد واحد اصفهان، آغاز نموده است.در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر ISO, ASTM, BSI, JIS, ISIRI,… انجام می شود.