مرکز آموزشی همکار نمونه کشوری

شرکت معیار دانش پارس برگزیده به عنوان مرکز آموزشی نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مهر ماه 1398

توسعه و تعالی ایران اسلامی در گرو همت و حمیت مردان و زنان خلاق و توانمندی است که با عشق بی کران و اراده استوار گام های بلند برمی دارند و به فتح قله های عزت و افتخار می اندیشند.

مدیر عامل شرکت معیار دانش پارس

اینک که در جرگه چنین مردان و زنانی قرار گرفته اید و مفتخر به کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه شده اید، این توفیق ارزشمند را به شما تبریک می گویم و از درگاه بی همتا برایتان سعادت و سربلندی روزافزون آرزومندم.