دانلود چک لیست استاندارد 17025

دانلود چک لیست استاندارد ISO/IEC 17025:2017

اگر به فکر تهیه سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی هستید ، از کجا شروع می کنید؟
ما با تجزیه و تحلیل شکاف(Analysis) شروع می کنیم تا فاصله بین سیستم مدیریت فعلی شما و ISO 17025 مطابق با LMS را تعیین کنیم. از آنالیز شکاف برای ارزیابی دامنه، آمادگی و منابع سازمان برای ایجاد سیستم استفاده می شود. همچنین داده هایی را برای تهیه طراحی پروژه برای اجرای الزامات این استاندارد در اختیار ما قرار می دهد.

در هنگام گذر از ISO 17025: 2005 به ISO 17025: 2017 می توانید از چک لیست تجزیه و تحلیل شکاف در ارزیابی سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LMS) خود بر اساس الزامات ISO 17025: 2017 استفاده کنید. الزامات جدید و یا اصطلاحات جدید به رنگ قرمز پررنگ برجسته شده است. ستون دوم مقایسه با الزامات ISO 17025: 2005 را ارائه دهد. نظرات در ستون دوم با قرمز پررنگ ، الزامات حذف شده یا تغییر یافته را نشان می دهد. چک لیست ISO 17025 سؤالات ممیزی را بر اساس الزامات ISO/IEC 17025: 2017 برای هر بخش آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، مطابق شکل زیر، پوشش می دهد.

استاندارد ISO/IEC 17025 برای چه سازمان هایی مناسب می باشد؟

این استاندارد مشترکات زیادی با استاندارد ISO 9001 وجود دارد، اما ISO/IEC 17025 در مورد شرایط لازم برای احراز صلاحیت ، تخصصی تر است و مستقیماً درمورد آن دسته از سازمان هایی اجرا می شود كه نتایج آزمون و كالیبراسیون را ایجاد می كنند. اصول فنی آن بسیار تخصصی می باشد كه از مزایای بسیاری برای آزمایشگاه ها برخوردار است.

اهمیت چک لیست ISO 17025

چک لیست ISO 17025 ابزاری بسیار مناسب برای ممیزان برای بررسی تهیه پرسشنامه حسابرسی برای اثربخشی سیستم مدیریت آزمایشگاهی اجرا شده به حساب می آید. درمجموع بیش از 150 سؤال ممیزی داخلی ISO 17025 براساس استاندارد ISO 17025: 2017 تهیه شده است. این چک لیست ISO 17025 توسط آزمایشگاه هایی که متقاضی آن هستند ، تکمیل می شود .ترتیب پاراگراف ها در چک لیست ISO 17025 به همان ترتیب ارائه شده در ISO/IEC 17025 می باشد.

دانلود چک لیست استاندارد 17025 نسخه 2017

2 + 5 = ?

دانلود چک لیست استاندارد 17025 نسخه 2005

2 + 2 = ?

درباره معیار دانش پارس

شرکت معیار دانش پارس با سابقه ای بالغ بر 10 سال، بهترین خدمات مشاوره در زمینه ISO/IEC 17025 را در ایران ارائه می کند.ما یکی از بزرگترین مشاورین ISO 17025 درکشور هستیم که تا کنون خدمات خود را به بیش 20 استان  از جمله تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، کرمانشاه، کردستان ،آذربایجان شرقی و …ارائه نموده ایم.

چرا معیار دانش پارس؟

موفقیت هر پروژه اعتباربخشی آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 در سراسر جهان بستگی به روند اجرای آن دارد. تجربه و تخصص بسیار بالای ما در استقرار استاندارد ISO 17025  در شرکت ها و آزمایشگاه های مختلف آزمون و کالیبراسیون به شما کمک می کند تا پروژه اعتباربخشی ISO 17025 آزمایشگاه خود را با موفقیت به اتمام رسانید.ما فقط مشاور شما نیستیم، بلکه در صورت تمایل سازمان شما از شروع  پروژه استقرار استاندارد ISO 17025 تا پایان کار  به عنوان شریک همراه شما خواهیم بود.

درخواست مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025: برای کسب اطلاعات بیشتر با ما ارتباط باشید.

1. تماس تلفنی :95024088-031 داخلی 106 و 104 ( ساعت 8 لغایت 15) – خانم قضاوی

3. ارسال پرسشنامه به : info@meyardanesh.com