تفاهم شرکت معیار دانش پارس 

شرکت معیار دانش پارس، یک شرکت توانمند در ارائه ی خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، مشاوره و تولید مواد مرجع آزمایشگاهی (CRM) مستقر در استان اصفهان می باشد. تمامی خدمات این شرکت در سراسر کشور قابل ارائه می باشد. در زیر لیستی از تفاهم نامه های شرکت معیار دانش پارس را می توانید مشاهده می نمایید.