آزمون های آب آشامیدنی و معدنی

آزمون های آب آشامیدنی و معدنی

مقدمه ای بر آزمون های آب آشامیدنی و معدنی: آب مترادف “زندگی” است، چون هیچ گونه شکل زندگی بر روی زمین بدون آ ب نمی تواند  وجود داشته باشد. اگرچه آب یکی از فراوان ترین  منابع طبیعی بر روی زمین است ، هنوز هم به دلیل افزایش سطح آلودگی آب، میزان آن برای مصرف انسان ها کافی نیست. کیفیت آب مشخص می کند که آیا این آب برای مصرف مناسب است یا خیر، بنابراین قبل از استفاده باید آزمایش شود.

اهمیت آب

واژه آب که معادل عربی آن «ماء» است، 63 بار در قرآن کریم آمده است: این آیات اشاره دارند که زندگی همة جانداران به آب وابسته است و از نقش های گوناگون آب در احیای زمین، سرسبزی طبیعت، رویش گیاهان رنگارنگ، پیدایش مراتع، مزارع و باغ ها با درختان مختلف و انواع میوه ها، سخن رفته است.

معیار دانش پارس اهمیت خلوص آب برای مصارف انسانی  و صنعتی را به خوبی درک می کند و خدمات رقابتی برای آزمایش آب های آشامیدنی، معدنی و فاضلاب ارائه می دهید. ما مجهز به پیشرفته ترین و مدرن ترین ابزار مورد نیاز برای انجام آنالیز جامع نمونه های آب خوراکی و آب مصرفی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، صنایع دارویی و آرایشی –بهداشتی، پالایشگاه های نفت و …هستیم. کلیه آزمون های مرتبط با آب و فاضلاب ( آزمون های آب آشامیدنی و معدنی ) اعم از آزمون های میکروبی و شیمیایی در آزمایشگاه معیار دانش پارس براساس استانداردهای ملی و بین المللی انجام می شود.

انجام آزمون های آب آشامیدنی و معدنی توسط معیار دانش پارس

معیار دانش پارس با داشتن یک تیم از متخصصان با تجربه آزمایشگاهی در زمینه آزمون های کنترل کیفیت آب و همچنین برخورداری از تاییدیه های معتبر ملی و استانی نظیر گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، تاییدیه آزمایشگاه همکار استانی و پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز از سازمان غذا و دارو  … به بررسی کیفیت و ایمنی این مایع حیاتی می پردازد.

 نمونه های آب قابل آزمون در معیار دانش پارس:

آب آشامیدنیآب آشامیدنی بسته بندی  آب معدنی
آب مصرفی صنایع مختلف آب استخرفاضلاب

 پارامترهای قابل اندازه گیری در آب:

اندازه گیری نیترات و نیتریت اندازه گیری کلیه فلزات سنگینکلیه آزمون های میکروبی
اندازه گیری با قیمانده آفت کش ها و سموماندازه گیری بوراتاندازه گیری فلئور
ندازه گیری سختی کلاندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه اییاندازه گیری باریم

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101- خانم  مسعودی |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102- خانم مهندس اردشیری

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com