آزمون های آب آشامیدنی و معدنی

آزمون‌های آب آشامیدنی، معدنی و پساب

آب با ارزش ترین منبع طبیعی بعد از هوا می‌باشد. اگرچه سطح زمین بیشتر از آب تشکیل شده‌است، اما به دلیل افزایش سطح آلودگی، بخش کوچکی از آن قابل استفاده‌است. بنابراین، این منبع گران‌بها باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که منابع آب برای اهداف مختلف مورد نیاز است، قبل از استفاده باید مناسب بودن آن را بررسی نمود و به طور مستمر کنترل شوند تا مشخص شود که آیا با استانداردها مطابقت دارد و از سلامت کامل برخوردار می‌باشد.

وضعیت نامناسب آب نه تنها عامل تخریب محیط زیست می‌باشد، بلکه تهدیدی برای اکوسیستم است. در صنایع، کیفیت نامناسب آب ممکن است خطرات و ضررهای اقتصادی شدیدی ایجاد کند. بنابراین، کیفیت آب در دو بعد زیست محیطی و اقتصادی بسیار مهم است. بنابراین، بررسی کیفیت آب برای استفاده از آن در هر منظوری ضروری است.

کیفیت آب چیست؟

کیفیت آب را می‌توان به عنوان ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آب، با توجه به مناسب بودن آن برای استفاده مشخص، تعریف کرد. آب می‌تواند برای تفریح، آشامیدن، شیلات، کشاورزی یا صنعت استفاده شود. هر یک از این کاربرد‌های تعیین شده دارای استاندارد‌های شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیکی تعریف شده متفاوتی هستند که برای تحقق هدف مربوطه ضروری است. به عنوان مثال، استاندارد‌های سختی برای استفاده از آب برای نوشیدن یا شنا در مقایسه با استاندارد‌های کشاورزی و صنعت وجود دارد.

تعیین کیفیت آب چیست؟ و چرا تعیین کیفیت آب مورد نیاز است؟

تعیین کیفیت آب عبارت است از اندازه‌گیری پارامترهای مورد نیاز آب با رعایت روش‌های استاندارد و بررسی اینکه آیا آن‌ها مطابق با استاندارد هستند. استاندارد‌های کیفیت آب برای اطمینان از مناسب بودن آب برای یک هدف تعیین شده وضع شده‌است. چندین پارامتر کیفیت آب ارزیابی شده و با مقادیر استاندارد آن‌ها مقایسه می‌شود تا مقبولیت آب مورد استفاده مشخص شود.

ارزیابی و تعیین کیفیت آب عمدتا برای اهداف نظارت بر آب آشامیدنی و فرآیندهای صنعتی مختلفی هم‌چون معدن، تولید برق، پالایشگاه‌های نفتی، کارخانه‌های لبنی، فرآوری لبنیات، تولید مواد شیمیایی، تولید مواد غذایی و موارد دیگر مورد نیاز است. پساب و فاضلاب، اگر به طور كافي تحت کنترل قرار نگيرد، مي‌تواند منجر به افزايش سطح مواد مغذي و اغلب منجر به تشکیل جلبك مي شود. این امر، اکسیژن محلول را کاهش داده و منجر به کشته شدن ماهیان و از بین رفتن جانوران دیگر می‌شود.

انجام آزمون‌های آب آشامیدنی و معدنی توسط معیار دانش پارس

معیار دانش پارس اهمیت خلوص آب برای مصارف انسانی و صنعتی را به خوبی درک می‌کند و خدمات رقابتی برای آزمایش آب‌های آشامیدنی، معدنی و پساب ارائه می‌دهید. ما مجهز به پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین ابزار مورد نیاز برای انجام آنالیز جامع نمونه‌های آب خوراکی و آب مصرفی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، صنایع دارویی و آرایشی –بهداشتی، پالایشگاه های نفت و … هستیم. کلیه آزمون‌های مرتبط با آب (آب آشامیدنی و معدنی)  و پساب، اعم از آزمون‌های میکروبی و شیمیایی در آزمایشگاه معیار دانش پارس بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی انجام می‌شود.

ما می‌توانیم با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌ای هم‌چون کروماتوگرافی و جذب اتمی (AAS,ICP) همه ترکیبات طبیعی، عناصر معدنی و طیف وسیعی از گونه‌های شیمیایی آلی را شناسایی و اندازه‌گیری کنیم.

معیار دانش پارس اهمیت خلوص آب برای مصارف انسانی و صنعتی را به خوبی درک می‌کند و خدمات رقابتی برای آزمایش آب‌های آشامیدنی، معدنی و فاضلاب ارائه می‌دهید. معیار دانش پارس با داشتن یک تیم از متخصصان با تجربه آزمایشگاهی در زمینه آزمون‌های کنترل کیفیت آب و همچنین برخورداری از تاییدیه‌های معتبر ملی و استانی نظیر گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، تاییدیه آزمایشگاه همکار استانی و پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز از سازمان غذا و دار و  … به بررسی کیفیت و ایمنی این مایع حیاتی می‌پردازد. تعیین غلظت مواد شیمیایی آلی و معدنی آب و پساب، طبق استانداردهای ملی ایران  ISIRI و بین‌المللی مانند EPA، SMEWW و ASTM و ISO، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 نمونه‌های آب قابل آزمون در معیار دانش پارس:

آب آشامیدنیآب آشامیدنی بسته بندی  آب معدنی
آب مصرفی صنایع مختلف آب استخرفاضلاب

 پارامترهای قابل اندازه‌گیری در آب:

اندازه گیری نیترات و نیتریت اندازه گیری کلیه فلزات سنگینکلیه آزمون های میکروبیاندازه گیری بوراتاندازه گیری با قیمانده آفت کش ها و سموماندازه گیری فلئور
ندازه گیری سختی کلاندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه اییاندازه گیری باریمArsenicAluminiumBarium
BeryliumCadmiumCalciumChromiumCopperIron Total
LeadMagnesiumManganeseMercurySeleniumSodium
ZincChloridesCyanideFluoridesNitratesNitrites
SulphatesSuphidesTOTAL “drins”TOTAL “ddt”HydrocarbonsAnionic Detergents
pHTotal dissolved solidsTotal hardnessAlkalinityMICROBIOLOGICAL PARAMETERS
Total BacteriaColiformE. ColiSalmonellaMercuryCadmium
ArsenicChromiumCopperIronLeadNickel
ZincTributyltinTriphenyltinAldrinDieldrinEndrin
IsodrinTOTAL “drins”TOTAL “ddt” all 4 isomerspara-ddtHexachloro-cyclohexaneCarbon tetrachloride
PentachlorophenolHexachlorobenzeneHexachlorobutadieneChloroformEthylene DichloridePerchloroethylene
TrichlorobenzeneTrichloroethyleneHydrocarbonsPhenolsSurfactantsDissolved Oxygen
pHSulphideMICROBIOLOGICAL PARAMETERSFaecal conformsTotal coliformsSalmonella

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 123، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com