مجوز آزمایشگاه همکار و مرجع از سازمان دامپزشکی کشور

درباره ی سازمان دامپزشکی کشور

سازمان دامپزشکی کشور (به انگلیسی: Iran veterinary organization) سازمانی که وظیفه اصلی آن حفاظت از سلامت حیوانات به ویژه حیوانات اهلی است. امروز سازمان دامپزشکی در لیست سازمان‌های وابستهٔ وزارت جهاد کشاورزی ایران قرار دارد.

تاریخچهٔ به وجود آمدن سازمان دامپزشکی کشور در ایران به اولین سال‌های قرن چهاردهم بازمی‌گردد، زمانی که منطقه شاهد جنگ جهانی بود …

مجوز آزمایشگاه همکار از اداره کل دامپزشکی اصفهان