تغییرات ویرایش جدید استاندارد 2017ISOIEC 17025

تغییرات ویرایش جدید استاندارد 2017:ISO/IEC 17025

تغییرات ویرایش جدید 17025 در نسخه 2017 نسبت به ویرایش 2005

تغییرات ویرایش جدید استاندارد 2017:ISO/IEC 17025، ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025 روش های جدید کار آزمایشگاه ها امروز را مورد توجه قرار داده است. اساسی ترین تغییرات استاندارد 17025 در ویرایش 2017 به شرح زیر است:

  •  به روز شدن اصطلاحات و تعاریف
  • دامنه کاربرد
  • ساختار جدید
  • رویکرد فرآیندی
  • فناوری اطلاعات
  • تفکر مبتنی بر ریسک
  • سیستم مدیریت
  • به روز شدن اصطلاحات و تعاریف

به این معنی که  ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025  جدیدترین اصطلاحات ISO/IEC وتغییرات در واژگان بین المللی اندازه شناسی (VIM) را ارائه می دهد.

دامنه استاندارد:

این استاندارد، در مقایسه با نسخه 2005 الزامات عمومی برای صلاحیت، بی طرفی و عملیات پایدار آزمایشگاه ها را مشخص می نماید.

رویکرد فرآیندی:

رویکرد فرآیندی ISO/IEC 17025: 2017 اکنون مطابق با ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 می باشد.

فناوری اطلاعات:

نسخه جدید استاندارد ISO/IEC 17025 بیشتر بر فناوری اطلاعات متمرکز است که شامل استفاده از سیستم های رایانه ای ، نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی و ارائه نتایج آزمون الکترونیکی است.

تفکر مبتنی بر ریسک:

 این استاندارد همچنین بر مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک متمرکز شده است ، از این رو آزمایشگاه رویکرد پیشگیرانه ای را برای رفع خطرات احتمالی که می تواند از دستیابی آزمایشگاه به اهداف خود جلوگیری کند در پیش می گیرد. این یک فرایند پیچیده مدیریت ریسک است که شامل شناسایی ریسک ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ، نظارت بر ریسک و اقدامات کنترل ریسک می شود.

درخواست مشاوره برای انتقال ویرایش 2005 استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 به 2017

برای پیگیری فیلم های بیشتر درباره ی تغییرات ویرایش جدید استاندارد 17025 می تونید از پیج اینستاگرام ما دیدن کنید و پیج ما رو دنبال کنید.

درخواست مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025: برای کسب اطلاعات بیشتر با ما ارتباط باشید.

1. تماس تلفنی :95024088-031 داخلی 106 و 104 ( ساعت 8 لغایت 15) – خانم قضاوی

3. ارسال پرسشنامه به : info@meyardanesh.com