تعیین اصالت آبلیمو

تعیین اصالت آبلیمو (بررسی تقلبات در آبلیمو)

مقدمه ای بر تعیین اصالت آبلیمو (تقلبات در آبلیمو)

تعيين برخي از شاخص هاي كيفي و كمي آب ليمو ترش براساس استانداردهای ملی و بین المللی به منظور ارزيابي و تعیین اصالت آبلیمو در آزمایشگاه معیار دانش پارس انجام می شود. همچنین برای اولین بار در این آزمایشگاه بررسی تقلبات آب لیمو با اندازه گیری همزمان ۱۰ اسید با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع، انجام شده است.آب ليمو ترش طبيعي فرآورده اي است تخمير نشده ولي قابل تخمير كه با روش هاي مكانيكي از آندوكارپ ميوه تازه، رسيده و سالم ليموترش، گونه و واريته Citrus aurantifolia persia بدست مي آيد.

آزمایشگاه معیار دانش پارس دارای تاییدیه های معتبر ملی و استانی نظیر:

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استانداردISO/IEC 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تاییدیه آزمایشگاه همکار اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
تاییدیه آزمایشگاه همکار استانی
پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز از سازمان غذا و دارو و … است.

تعیین اصالت آب لیمو در آزمایشگاه معیار دانش پارس

بررسی تقلبات در آبلیمو به سه روش انجام می شود:

1.شناسایی پروفایل روغن های ضروری

2.نسبت ایزو سیتریک اسید – سیتریک اسید

3.اندازه گیری فلاونوئيدها

نسبت ایزو سیتریک اسید – سیتریک اسید
سیتریک اسید یکی از اسیدهای آلی است که در مرکبات وجود دارد. ترکیب و میزان اسیدهای آلی در آب مرکبات می تواند به عنوان نشانه ای از مرغوبیت محصول نهایی باشد.ایزوسیتریک اسید در آبلیمو به طور طبیعی از سیترات با کمک آنزیم اکونیتاز و ایزو سیترات دهیدروژناز تولید می شود، و مقدار آن معمولا به عنوان پارامتری برای تشخیص کیفیت آبلیمو استفاده می شود. در آزمایشگاه معیار دانش پارس نسبت ایزو سیتریک اسید/سیتریک اسید بمنظور تعیین تقلب درآبلیمو مورد بررسی قرار می گیرد.

فلاونوئيد (اندازه گیریفلاونوئيد)

فلاونوئيدها شاخه اي از پلي فنل هاي طبيعي هستند كه در گياهان و مواد غذايي با ماهيت گياهي وجود دارند و عمدتا بسياري از عوامل طعم و رنگ ميوه ها و سبزي ها را تشكيل مي دهند . اين تركيبات گليكوزيد بوده و به گروه هاي مختلفي تقسيم مي شوند كه در آبليمو ترش عمده ترين انواعآن شامل : اريوسيترين و هسپريدين می باشد.

اندازه گيري فلاونوئيدها

تعیین مقدار فلاونوييدها یکی از روش های بسیار مطمئن به منظور شناسايي اصالت آبليمو ترش است ، اما این روش در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. انجام اين آزمون توسط مراجع نظارتي و يا بنا به درخواست مشتري توسط آزمایشگاه های معتبر و تایید صلاحیت شده که به دستگاه های خاص و پیشرفته مجهز هستند صورت مي گيرد. اندازه گیری فلاونوییدها براساس استانداردهای ملی و بین المللی در آزمایشگاه  معیار دانش پارس انجام می شود

شناسایی ویژگی های شیمیایی آبلیمو ترش توسط کارشناسان آزمایشگاه معیار دانش پارس

 فاکتورهای آزمون

چگالیپروتئینپلي فنل کلفلاونوئیدها (شامل: اريوسيترين وهسپريدين)
اندیس فرمالینباقيمانده انيدريد سولفوروباقیمانده خشکاسیدیته
خاکستر کلاسانس روغنیpHقلیائیت خاکستر
درصد پری ظرفگوشت میوهمواد جامد محلول در آب

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 123، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com