اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

آنالیز عوامل زیان آور محیط کار

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

(اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار)

ایمنی در محل کار به طور مستقیم با سلامت و رفاه افراد مرتبط است. عوامل زیان آور محیط کار مشتمل بر عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیکی مهمترین مولفه های آسیب به نیروی انسانی و نهایتا بهره وری صنعت می باشد. بیماری های ناشی از کار با خصوصیت خاص عدم درمان پذیری، به عنوان تهدید جدی صنایع مورد بحث است که با شناسایی و پایش و کنترل واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار تا حد قابل توجهی می توان از وقوع اثرات سوء آن جلوگیری نمود.

در آزمایشگاه معیار دانش پارس با هدف فراهم آوردن محیطی ایمن تر و سالم تر برای نیروی انسانی و با داشتن مجوز سطح 2 ارائه خدمات بهداشت حرفه ای با گستره فعالیت کشوری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متولی قانونی شناسایی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با سلامت نیروی انسانی است اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به ویژه عوامل شیمیایی انجام می شود. شما می توانید با استفاده از خدمات ما برای خود و نیروی انسانی خود یک محیط کار ایمن تر ایجاد نمایید.

سایر مجوزهای فعالیت شرکت معیار دانش پارس عبارتند از: گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، تاییدیه آزمایشگاه همکار استانی، پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز از سازمان غذا و دارو و…

عمده خدمات مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ارائه شده توسط شرکت معیار دانش پارس عبارتند از:

 

نمونه برداری از عوامل شیمیایی ( بالغ بر 2000 ترکیب )
تعیین غلظت ترکیبات شیمیایی ( بالغ بر 2300 ترکیب )
آنالیز و مهندسی معکوس ترکیبات قطبی و غیر قطبی
آنالیز ترکیبات با استفاده از تکنیک Headspce و thermaldesorber به صورت همزمان
تعیین غلظت تمامی عناصر فلزی با ICP-MS در کسری از ثانیه
تعیین غلظت رنیوم در فاز گازی و فاز جامد در نمونه واحد
تعیین غلظت ترکیبات اکسیدی گوگرد ( sox9  در اگزاست با غلظت بالای 300000ppm  )
تعیین غلظت کلر آزاد در غلظتهای 800 کیلوگرم بر 100 متر مکعب
افزایش کارایی روشهای متداول در تعیین غلظت ترکیباتی چون سیلیس ، BSF و …

پارامترهای قابل اندازه گیری توسط آزمایشگاه معیا ردانش پارس

 

سولفوریک اسیدهیدرازینآنیلین
نیتریک اسیدسود
کلریدریک اسیدنرمال هگزانفورفورال
اسیتیک اسیدسیکلوهگزانونBTEX
فسفریک اسیدتری کلرواتیلنمتیل اتیل کتون
هیدروفلوئوریک اسید(HF)تولوئنPAH
متانولاتانول
استونایزوپروپیل
سیلیس کریستالآمونیاک 
کروسیناتیل استات

در خواست ارسال نمونه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما درارتباط باشید.

1. تماس تلفنی  :35354153-031 ( 8 لغایت 16) – خانم نادری

2. تماس تلفنی  : 35354146-031(8 لغایت 16) – خانم مسعودی

3. ارسال ایمیل جهت درخواست آزمون: info@meyardanesh.com

مطالب مرتبط