آنالیز عوامل زیان آور محیط کار

اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار

مقدمه‌ای بر عوامل زیان آور محیط کار

ایمنی در محل کار به طور مستقیم با سلامت و رفاه افراد مرتبط است. عوامل زیان آور محیط کار مشتمل بر عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیکی مهم‌ترین مؤلفه‌های آسیب به نیروی انسانی و نهایتا بهره‌وری صنعت می‌باشد. بیماری‌های ناشی از کار با خصوصیت خاص عدم درمان‌پذیری، به عنوان تهدید جدی صنایع مورد بحث است که با شناسایی و پایش و کنترل و اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار تا حد قابل توجهی می‌توان از وقوع اثرات سوء آن جلوگیری نمود.

هدف از شناسایی عوامل زیان آور در محیط کار، حفظ سلامتی کارمندان و بهداشت آن‌ها و همچنین محیط کار است. در صورتی که چنین برنامه‌ای موفق باشد صرفاً موجب سلامتی کارمند نیست بلکه ساعات غیبت و محرومیت از کار را کاهش داده و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن را کاهش می‌دهد.

در آزمایشگاه معیار دانش پارس با هدف فراهم آوردن محیطی ایمن تر و سالم تر برای نیروی انسانی و با داشتن مجوز سطح 2 ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای با گستره فعالیت کشوری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متولی قانونی شناسایی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با سلامت نیروی انسانی است اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار به ویژه عوامل شیمیایی مطابق با دستورالعمل‌های NIOSH و OSHA انجام می‌شود. شما می‌توانید با استفاده از خدمات ما برای خود و نیروی انسانی خود یک محیط کار ایمن‌تر ایجاد نمایید.

سایر مجوزهای فعالیت شرکت معیار دانش پارس عبارتند از: گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، تأییدیه آزمایشگاه همکار استانی، پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز از سازمان غذا و دارو و…

خدمات مربوط به اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار، توسط آزمایشگاه معیار دانش پارس عبارتند از:

تعیین غلظت کلر آزاد در غلظتهای 800 کیلوگرم بر 100 متر مکعب نمونه برداری از عوامل شیمیایی ( بالغ بر 2000 ترکیب )تعیین غلظت ترکیبات شیمیایی ( بالغ بر 2300 ترکیب )
افزایش کارایی روشهای متداول در تعیین غلظت ترکیباتی چون سیلیس ، BSF و …آنالیز ترکیبات با استفاده از تکنیک Headspce و thermaldesorber به صورت همزمانتعیین غلظت ترکیبات اکسیدی گوگرد ( sox9  در اگزاست با غلظت بالای 300000ppm  )
تعیین غلظت تمامی عناصر فلزی با ICP-MS در کسری از ثانیهتعیین غلظت رنیوم در فاز گازی و فاز جامد در نمونه واحدآنالیز و مهندسی معکوس ترکیبات قطبی و غیر قطبی

پارامترهای قابل اندازه‌گیری توسط آزمایشگاه معیار دانش پارس

اتیل استاتسولفوریک اسیدهیدرازیننیتریک اسید
کلریدریک اسیدکلریدریک اسیدنرمال هگزانفورفورال
آنیلینسوداسیتیک اسیدسیکلوهگزانون
BTEXفسفریک اسیدتری کلرواتیلنمتیل اتیل کتون
هیدروفلوئوریک اسید(HF)اتانولمتانولاستون
ایزوپروپیلتولوئنPAH
سیلیس کریستالآمونیاککروسین

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 123، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com