آموزش استاندارد ایزو 17025

آموزش استاندارد 17025

آموزش استاندارد ISO 17025

ارائه خدمات متمایز و منحصر به فرد نتیجه برخورداری از نیروی انسانی منحصر به فرد است. بهترین راه ایجاد یک تیم از افراد خبره در سازمان، ایجاد یک فرآیند آموزش صحیح است.

وقتی که یک سازمان فرآیند ISO 17025 را در سازمان آغاز می کند، بسیار مهم است که همه کارکنان به لحاظ  آشنایی با استاندارد و درک آن در یک سطح قرار داشته باشند. در مرحله پیاده سازی نیز تمام کارکنان آزمایشگاه باید نسبت به نیازهای مختلف استاندارد ISO 17025، الزامات، ممیزی داخلی و…آگاهی لازم را داشته باشند. لذا تا زمانی که برنامه ریزی آموزشی برای ISO 17025 انجام نشود، اجرای آن موثر نخواهد بود و آزمایشگاه قادر نخواهد بود که مزایای مورد نظر را از سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه دریافت کند.

شرکت معیار دانش پارس بسته کامل و جامع آموزشISO 17025 را طراحی وارائه نموده است که پاسخگوی کلیه نیازهای آموزشی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و با توجه به نیازهای خاص هر آزمایشگاه در سراسر ایران می باشد. اساتید ما دارای بیش از 20 سال تجربه کار آزمایشگاهی و ممیزی و ارزیابی پروژه های ISO 17025 می باشند.

برنامه های آموزشی معیار می تواند در محل سازمان شما و یا در محل ما بر اساس راحتی و نیاز شما انجام شود.

آموزش های ارائه شده توسط معیار، مرتبط با استاندارد ISO/IEC 17025 براساس آخرین ویرایش استاندارد

 

مبانی، مستند سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2017
 تخمین عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس GUM&EUM
کنترل کیفیت نتایج آزمون / کالیبراسیون در آزمایشگاه از طریق آنالیز آماری با استفاده از نرم Minitab
ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ها مبتنی بر استانداردISO/IEC 17025
مــقایســـات بین آزمـــایشگـــاهــی و آزمونهای مهارت بر اساس استانداردهای بین المللی  
صحه گذاری و تصدیق روشهای آزمون
قوانین تصمیم و نقش عــدم قطـعیت انــدازه گیــری بــرای ارزیابی بر اساس استانداردهای بین المللی
ارزیابی نتایج آزمون/کالیبراسیون بر اساس استانداردهای ISO & ASTM
تربیت ارزیاب و سر ارزیاب آزمایشگاه
تعــیین فواصــل کــالیبـــراسیــــون و بــــازرسـی هـای میـانــی تجهیــزات انــدازه گیــری 
آزمون مهارت بر اساس استاندارد بین المللی 17043 ISO/IEC
کالیبراسیون عمومی(CME)

در خواست آموزش

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما ارتباط باشید.

1. تماس تلفنی :35354153-031 (ساعات اداری: از ساعت 8 لغایت 16) – خانم اصلانی

2. تماس تلفنی : 09910665963(ساعات غیر اداری: از ساعت 16 لغایت 20) – خانم اصلانی

3. ارسال ایمیل : info@meyardanesh.com

مطالب مرتبط