آزمایشگاه معتمد محیط زیست

ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه محیط زیست

افزایش مداوم آلودگی‌های زیست محیطی، ما را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای برای محافظت از محیط زیست، بهبود سلامت، رفاه و ایمنی همه افراد جامعه مواجه کرده‌است. آزمایشگاه محیط زیست نمونه‌هایی را که از محیط زیست (هوا، آب و خاک) و همچنین از منابع موجود در محیط (صنایع، منابع داخلی و کشاورزی، خودروها و غیره) گرفته شده‌است، پردازش می‌کند و با انجام آنالیز شیمیایی و بیولوژیکی نمونه‌های محیطی از جمله آب آشامیدنی، آب‌های سطحی، فاضلاب، رسوبات، هوا، خاک و پسماندها، از عملکردهای حفاظت از محیط زیست حمایت می‌کند.
آزمایشگاه معتمد محیط زیست معیار دانش پارس با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و تکنولوژی‌های آزمایشگاهی و با برخورداری از پرسنل متخصص و آموزش دیده قادر به ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات آزمایشگاهی در زمینه محیط زیست می‌باشد. این آزمایشگاه توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به تایید رسیده‌است و در حال حاضر دارای تاییدیه‌های دیگری نظیر گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست از سازمان محیط زیست، تاییدیه آزمایشگاه همکار استانی، پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز از سازمان غذا و دارو و …می‌باشد.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست، معیار دانش پارس با داشتن تاییدیه‌های فوق خدمات آزمایشگاهی با نتایج دقیق و قابل اطمینان به مشتریان ارائه می‌دهد.

خدمات آزمایشگاهی محیط زیست

ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه محیط زیست در آزمایشگاه معیار دانش پارس در سه بخش انجام می‌شود:

بخش فیزیکو شیمیایی نمونه های محلولبخش میکروبیولوژی پساببخش نمونه های جامد خاک

پارامترهای قابل اندازه‌گیری در آزمایشگاه معتمد محیط زیست معیار دانش پارس

پارامترهای قابل اندازه‌گیری در آزمایشگاه معیار به تفکیک هر بخش عبارتند از:

بخش فیزیکو شیمیایی نمونه های محلولبخش میکروبیولوژی پساببخش نمونه های جامد خاک
اندازه گیری TDS
اندازه گیری pH
اندازه گیری TSS
اندازه گیری EC
 اندازه گیری COD-CL2
اندازه گیری کلراید
اندازه گیری نیترات
اندازه گیری نیتریت
اندازه گیری سولفات
اندازه گیری آمونیم
 اندازه گیری کلسیم
 اندازه گیری منیزیم
 اندازه گیری فسفات
 اندازه گیری شوری
 اندازه گیری سولفیت
اندازه گیری قلیائیت
 اندازه گیری سختی کل
اندازه گیری TNV
اندازه گیری pH
اندازه گیری EC
 اندازه گیری چگالی ذرات
اندازه گیری کلراید
اندازه گیری افت حرارتی
اندازه گیری مواد آلی
اندازه گیری سولفات
اندازه گیری درصد اشباع
اندازه گیری درصد رطوبت
 اندازه گیری بیکربنات
اندازه گیری توتال کلیفرم
اندازه گیری فوکال کلیفرم

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 123، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com