آزمایشگاه کنترل کیفی کودهای شیمیایی و بیولوژیکی

آزمایشگاه کنترل کیفی کودهای شیمیایی و بیولوژیکی

آزمایشگاه آنالیز کود

مقدمه ای بر آزمایشگاه کنترل کیفی کودهای شیمیایی و بیولوژیکی: گیاهان برای رشد به خورشید ، آب و مواد مغذی احتیاج دارند. مواد مغذی را می توان از هوا یا خاک گرفت. اگر منبع کافی از مواد مغذی در خاک وجود داشته باشد، محصولات زراعی به خوبی رشد می کنند و بازده بالایی دارند. اگر حتی یکی از مواد مغذی مورد نیاز در تأمین منابع کافی نباشد، رشد گیاه محدود است و بازده محصول کاهش می یابد. با افزودن کودها ، بازده محصول اغلب می تواند دو برابر یا حتی سه برابر شود.

کود را می توان به عنوان طبیعی یا ساخته شده طبقه بندی کرد و ماده حاوی حداقل 5٪ از یک یا بیشتر از سه ماده مغذی اصلی- ازت (N) ، فسفر (P) یا پتاسیم (K) – را می توان یک کود در نظر گرفت. دو مورد مهم کودهای آلی و کودهای معدنی هستند. هنگامی که کود و بقایای محصول استفاده می شود، کودهای آلی / معدنی تعادل مواد مغذی مورد نیاز را تأمین می کنند. سه ماده مغذی اصلی برای کودهای N ،P ،K به راحتی در دسترس است و با مخلوط کردن دو یا چند ماده مغذی، آن ها را تصفیه و درمان می کنند که توسط گیاهان قابل جذب هستند.

نیتروژن (N)

جو زمین حاوی 78٪ نیتروژن است. با این حال ، نیتروژن به شکلی شیمیایی بی اثر است که گیاهان (به جز حبوبات) نمی توانند از آن استفاده کنند. برای تبدیل این نیتروژن به مقدار زیادی انرژی مورد نیاز است تا گیاهان بتوانند از آن استفاده کنند. تولید آمونیاک از نیتروژن جوی در اولین قسمت از قرن بیستم با توسعه فرآیند ها بر-بوش امکان پذیر شد. مهمترین کودهای حاوی نیتروژن اوره و نیترات آمونیوم هستند.

فسفات (PO4)

فسفر، به شکل فسفات (نمکی از اسید فسفریک) از کانسارهای معدنی که به طور طبیعی وجود دارند (سنگ فسفات) که رسوبات در کف دریاها خارج شده اند، استخراج می شود. سنگ فسفات ماده اولیه ای است که در ساخت اکثر کودهای فسفات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

پتاسیم (K)

پتاسیم مورد استفاده در کودها به صورت نمکی به نام پتاس یافت می شود. رسوبات پتاس حاصل از آب دریایی تبخیر شده است.

گوگرد (S)

بیشتر گوگردهای مورد استفاده در صنعت کود، محصول جانبی سایر فرایندهای صنعتی است.

محصولات کودی

کودهای ازت

آمونیاک / سولفات آمونیوم (ع) / نیترات آمونیوم (AN) / نیترات آمونیوم کلسیم (CAN) / اوره

کودهای فسفات

سوپر فسفات تک (SSP) / سوپر فسفات سه گانه (TSP) / فسفات دیامونیوم (DAP) / فسفات مونوآمونیوم (MAP) / سنگ فسفات

کودهای پتاس

موریات پتاس (MOP) / سولفات پتاس / سولفات پتاس منیزیم

کودهای NPK

کودهای نانوذرات / کودهای نیتروژن / کودهای شیمیایی PK

آزمون ها:

آنالیزهای بدنی:آنالیز رطوبت ، آنالیز غربال
آنالیزهای شیمیایی: تعیین نیتروژن (نیتروژن ، نیترات ، نیترات نیتروژن ، نیتروژن آمونیوم ، نیتروژن اوره ، بیورت) ، پتاسیم (محلول در آب)، پتاسیم کل ، تعیین آهن ، مس ، روی ، منگنز ، منیزیم ، بور ، تعیین کلسیم و تعیین EDTA ، HEDTA ، DTPA، کود مایع، کود فسفات، سنگ فسفات، اوره، آمونیاک، نیترات آمونیوم، سولفات سدیم، سولفات آمونیوم

آزمایشگاه آنالیز کودهای شیمیایی معیار دانش پارس:

تعیین میزان انطباق با استانداردهای کودهای شیمیایی چه از نظر تولید داخلی و چه از طریق صادرات از طریق انجام آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی در آزمایشگاه آنالیز کودهای شیمیایی معیار دانش پارس، محقق می شود.

آزمایشگاه های شرکت معیار دانش پارس، با بکارگیری نیروهای مجرب و با استفاده از جدیدترین روش ها و همچنین روش های شیمیایی کلاسیک مرطوب، آنالیز آزمایشگاهی کود را مطابق با انجمن کودهای شیمیایی و فسفات شیمیایی (AFPC) ، انجمن شیمیدانان تحلیلی (AOAC) ، انستیتو کود (TFI) ، ISO ، CEN) و یا سایر روش های بین المللی یا ملی طبق دستورالعمل شما انجام می شود. آزمایشگاه ما دارای گواهینامه ها و یا اعتبارنامه های شناخته شده ملی و بین المللی هستند.

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com