کیفیت شعار ما نیست، باور ماست

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی

مجموعه آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های تخصصی معیار دانش پارس

واحد آموزش

آموزش های تخصصی آزمایشگاهی و دستگاهی با ما

کیفیت شعار ما نیست، باور ماست

مجموعه آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های تخصصی معیار دانش پارس

واحد آموزش

آموزش های تخصصی آزمایشگاهی و دستگاهی با ما

تولید مواد مرجع آزمایشگاهی

تولید مواد مرجع آزمایشگاهی توسط معیار دانش پارس

نظر شما برای ما بسیار مهم است

آزمایشگاه همکار معیار دانش پارس

مجموعه آزمایشگاه های معیار دانش پارس مجهز به دستگاه های پیشرفته از جمله : ICP-OES, AAS, LC-MS/MS, HPLC, GC, GC-MS, FT-IR, یون کروماتوگراف و … می باشد. این آزمایشگاه در بسیاری از حیطه ها از جمله کنترل کیفیت مواد غذایی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مشتقات نفتی، محیط زیست، بهداشت حرفه ای، سموم و … خدمات ارائه می کند.

واحد آموزش مجموعه ی معیار دانش پارس در حیطه های گوناگون فعالیت دارد که مهمترین و تخصصی ترین حیطه، حیطه ی آزمایشگاهی و دستگاهی می باشد. دوره های تخصصی ویژه ی آزمایشگاه را از ما بخواهید. دوره های تخصصی ISO/IEC 17025 را به صورت حرفه ای با کادر مجرب آکادمی معیار دانش پارس همراه با دریافت گواهینامه ی معتبر بگذرانید.

هنوز هم برای خرید مواد مرجع آزمایشگاهی خود به مواد خارجی متکی هستید؟

ما می توانیم با بهره گیری از دانش فنی در مجموعه ی معیار دانش پارس مواد مرجع گواهی شده ی آزمایشگاهی را به بهترین کیفیت در زمانی کوتاه به شما ارائه دهیم.

چرا آزمایشگاه معیار دانش پارس؟

آزمایشگاه همکار معیار دانش پارس مجهزترین آزمایشگاه در استان اصفهان
آزمایشگاه همکار معیار دانش پارس با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور فعالیت خود را با بهره گیری از متخصصین مجرب در پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، آغاز نموده است. در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر ISO, ASTM, BSI, JIS, ISIRI,… انجام می شود.

شرکت معیار دانش پـارس با اتـکاء بـر دانش و تجربيـات چندين سـاله مؤسسـين و کادر مجـرب آن در زمینـه ارائـه خدمـات آموزشـی، آزمایشگاهی و مشاوره ای در حـوزه هــای گوناگـون با هدف بسـط و گسـترش دانـش فنـی مرتبط با فعالیـت هـای تخصصی مذکـور در راسـتای مــاموریت خــود مبنی بر ارتقــاء سـطح کیفیت و تعالــی صنایـع کشـور به کمک بــرگزاری دوره هـا و کارگاه هـای تخصصــی، ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ارائه راه کار و مشاوره های مطلوب جهت بهبود مدیریت در سازمان ها و صنایع کشور تشکیل گردیده است. دانش، تجربه، مهـارت و همکاری مستمر و موثر با سازمان ها، صنایع و نهادهای دولتی و غیر دولتــی، تفاوت کیفیت در ارائــه خدمات از ویژگی های بارز این مجموعه می باشد.

مجوزات مجموعه

مجوزات از NACI, سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت غذا و دارو، محیط زیست، جهاد کشاورزی، تائیدیه آموزشی

لیست نمونه برداری

نمونه برداری عسل، پنیر، شیر (لبنیات)، آب و پساب، نمونه های رستوران، کارخانجات و ….

حیطه ی فعالیت آزمایشگاه

فرآورده های غذایی، آرایشی بهداشتی، دام و طیور، آب و فاضلاب، محیط زیست، بهداشت حرفه ای، مشتقات نفتی، سموم و دفع آفات نباتی

دوره های آموزشی

دوره های تخصصی آزمایشگاهی، دستگاهی و همچنین دوره های مرتبط با استاندارد ISO/IEC 17025 را از ما بخواهید، آموزش های حضوری و آنلاین با معیار دانش پارس

انتشارات مجموعه

کتاب های مجموعه شامل کتاب استاندارد ISO IEC 17025  و ISO 17034 می باشد. برای سفارش با ما در ارتباط باشید.

مشاوره استاندارد 17025

مشاوره ی تخصصی استانداردهای سری 17000 را از مشاورین متخصص و مجرب معیار دانش پارس بخواهید، مشاوره ی تخصصی استاندارد ISO 17025

230,000+

تعداد آزمون تا کنون

654+

تعداد قرارداد تا کنون

620

تعداد مشاوره 17025

20,000+

تعداد گواهینامه صادر شده