دوره های در حال برگزاری

توضیحات

 استانداردهای ISO 3951 & ISO 2859 

  • استانداردهای ISO3951 و ISO2859
 • اولین مـــرحله در ارزیـــابی انطبـــاق بـا مشخصـــات چیســت؟
 • نمونه برداری چه نقشی در ارزیابی انطباق با مشخصات دارد؟
 • اگر اندازه گیریهای مورد نیاز ما در استانداردترین و مجهزترین آزمایشگاه ها انجام شود اما نمونـــه بـــرداری استانـــدارد نباشد چـــه اتفـــاقی می افتـــد؟
 • نمونـــــه بـــــرداری پــــــذیــــــرشــــــی و آمـــــاری چــیســـــت؟
 • آیا نمونه برداری رایج در صنایع مختلف کشور اصول نمونه برداری در روشهای استاندارد را بـــــرآورده مــی نمـــایــــد؟

 

.

اعطای گواهینامه معتبر از :

آکادمی معیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

سازمان ملی استاندارد ایران

.

.

ضرورت و اهمیت برگزاری کارگاه مبانـی، مستنــد ســازی و تشــریح الـزامــات

 • درک اهمیت نمونــه بــرداری و ضرورت استفاده از تکنیک های آمـاری سیستماتیک در بازرســی
 • شناخت روشهــای بازرسـی بـا استفــاده وصفی هــا و متغیـــرها، نحوه انتخاب و به کارگیــری آنهـــا

.

.

سرفصل های کارگاه مبانـی، مستنــد ســازی و تشــریح الـزامــات

 • تشریح ضـــرورت و لـــزوم استفـــاده از نمونـــه بـــرداری سیستماتیک و آمـــــــاری در بازرســـی
 • معرفـــی مـــراجع بین المللـــی استفـــاده شـــده
 • تشریح واژه ها و مفاهیم تخصصی نمونه برداری
 • تشریح روش بازرسی با استفاده از ویژگیهای وصفی (شامل طبقــه بندی نقص ها، انواع طرحهــای نمونه گیری و نحوه انتخاب آنها، AQL و نحـوه تعیین آن، سطوح بــازرســـی و نحوه تعیین آنهــا، مثال)
 • تشریح روش بازرسی با استفاده از ویژگیهای متغیر (شامل طبقه بندی نقص ها، انـــواع طرحهــای نمونه گیری و نحــوه انتخـاب آنها، AQL و نحوه تعیین آن، ســطوح بازرسی و نحوه تعیین آنهـــا، مثال)
 • تشریح طـــرح هـــای مــختلف نمونـــه بـــرداری
 • تشریحجــدول اعـــداد تصادفـــی و نحـــوه استفـــاده از آن
 • مقایسه روشهای بازرسی با استفاده از وصفی هـا و متغیرهـا
 • قوانین تغییـــر و نحـــوه تغییـــر نـــوع بــازرسـی

.

 

مخاطبین کارگاه:

مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

.

.

نحوه برگزاری:

برگزاری این کارگاه به دو صورت امکان پذیر است:

برگزاری در محل سازمان متقاضی

برگزاری در محل مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیاردانش پارس

.

.

مدرس:

مهدی نبی

 • مدیر ارشد مجموعه آزمایشگا های شرکت معیاردانش پارس
 • ارزیاب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) ممیز سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
 • مشاور بالغ بر هفتاد پروژه استاندارد سازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت

.

.

 

سید امین اسماعیلیان

 • مدیر عامل شرکت معیاردانش پارس
 • کارشناس مهندسی صنایع
 • مدرس و مشاور سیستم ها ی مدیریت کیفیت و آزمایشگاه

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونــه بــرداری و ارزیــابی کیفی اقلام و قطعــات (ویژگی هــای وصفی و کمی) بر اساس استانداردهای ISO 3951 & ISO 2859”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *