آشنایی و کار با  دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC)

.

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش های کروماتوگرافی استکه برای محدوده وسیعی از مواد نافرار و ناپایدار حرارتی در زمینه های مختلف علوم کاربرد گسترده ای دارد. و با استفاده از این دستگاه می توان اجزای یک مخلوط پیچیده را از یکدیگر جداسازی و هویت آنها را مشخص و مقدار آنها را اندازه گیری نمود. اجزای مختلف یک نمونه به وسیله جریانی از یک فاز متحرک (Mobile phase) از درون فاز ساکن (Stationary phase) با فشار بالا عبور داده می شود. جداسازی براساس اختلاف در سرعت مهاجرت اجزای مختلف نمونه استوارند.

زمینه های کاربردی این دستگاه عبارتند از :

فارموکولوژی(صنعت دارویی): کنترل کیفیت برای تطابق محصولات با استانداردها و تعیین مقدار مواد موثره(Assay) داروها

صنایع غذایی: آنالیز باقیمانده سموم، حشره کش ها، پروتئین ها، اسیدهای آمینه، قندها، انواع ویتامین، ترکیبات آروماتیک چند حلقه (PAH)،توکوفرولها، هیستامین، ملامین، آنتی بیوتیک ها و … ، تشخیص تقلب در مواد غذایی

محیط زیست: آنالیز انواعآلاینده های محیطی در آب و پساب مانند آروماتیک

صنعت بیوتکنولوژی: پتروشیمی و کاتالیزور

صنایع آرایشی و بهداشتی: اندازه گیری پارابنها، نیتروآمیزها و…

 

.

اعطای گواهینامه معتبر از :

آکادمی معیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

سازمان ملی استاندارد ایران

.

.

ضرورت و اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی و کاربا دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 • فراگیری تئوری، اهمیت و مزایای استفاده HPLC
 • فراگیری قسمتهای مختلف دستگاه و نحوه عملکرد آن
 • فراگیری نحوه کار و اندازه گیری با دستگاه HPLC در آزمایشگاه به صورت عملی و تجربی

.

.

سرفصل های کارگاه آشنایی و کاربا دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا:

 • انواع کروماتوگرافی ستونی
 • انواع پمپ و مکانیـسم کار آن
 • انواع سیستم های تزریق نمونه
 •  تشریح قسمت های مختلف دستگاه HPLC
 • انواع آشکارسازها و نحوه انتخاب و کاربردهای آن
 • فازهای متحرک کروماتوگرافی مایع و نحوه انتخاب و کاربردهای آن
 • انواع کروماتوگرافی بر پایه قطبیتهای نسبی فازهای متحرک و ساکن 
 • تشریح اصول کار با HPLC با حضور در آزمایشگاه و اجرای عمـــلی

.

.

مخاطبین کارگاه:

مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

.

.

نحوه برگزاری:

برگزاری این کارگاه به دو صورت امکان پذیر است:

برگزاری در محل سازمان متقاضی

برگزاری در محل مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیاردانش پارس

.

.

مدرس:

مهدی نبی

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگا های شرکت معیاردانش پارس

ارزیاب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) ممیز سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

مشاور بالغ بر هفتاد پروژه استاندارد سازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت