آموزش کار با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی(AAS)

در این کارگاه به بررسی نحوه ی کار با دستگاه طیف سنج جذب اتمی می پردازیم. در این روش طیف سنجی، با عبور  پرتوی تک رنگ از نمونه مورد بررسی می توان غلظت نمونه را تعیین نمود. اساس این روش بر این اصل استوار است که میزان پرتوی جذب شده هنگام عبور از نمونه، متناسب با غلظت عنصر مورد نظر است. این روش توانایی آنالیز حدود 75 عنصر و شبه فلزی را دارا است. ولی توانایی آنالیز مواد  غیر فلزی را به صورت مناسب ندارد.

همچنین موارد کاربرد این دستگاه عبارتند از:

  1. آنالیزناخالصی های ناچیز در آلیاژ و معرف های مورد استفاده در فرآیند تولید
  2. آنالیزهای مربوط به آب و پساب آنالیزهای نمونه های تهیه شده در تماس مستقیم با هوا
  3. آنالیز مستقیم جامداتی چون سنگ معدن و فلزات
  4. آنالیز فلزات از جمله فلزات سنگین در مواد غذایی، فرآورده های کشاورزی، دام، طیور و آبزیان

.

اعطای گواهینامه معتبر از :

آکادمی معیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

سازمان ملی استاندارد ایران

.

.ضرورت و اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی

در پایان این کارگاه ضمن آشنایی با اصول طیف سنجی نشر اتمی مهارت و توانایی عملی اجرای اصول فراگرفته شده را کسب خواهید کرد.

.

.

سرفصل های کارگاه آشنایی و کار با دستگاه پلاسمای جفت شده القایی:

اصول و مفاهیم نشر اتمی

مراحل بنیادی در اتم سازی محلول نمونهتشریح انواع روش های نشر اتمی

تشریح شباهت و تفاوت طیف بینی جذب اتمی و نشر شعله ای

اجزا، سازنده دستگاه ICP

انواع مشعلها، انواع مزاحمتهای موجود در طیف سنجی نشر اتمی

تشریح سیستمهای متوالی و پیوسته نشر اتمی

اصول و نحوه کارکردن با دستگاه ICP

حضور در آزمایشگاه و اجرای عملی توضیحات

.

.

مخاطبین کارگاه:

مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

.

.

نحوه برگزاری:

برگزاری این کارگاه به دو صورت امکان پذیر است:

برگزاری در محل سازمان متقاضی

برگزاری در محل مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیاردانش پارس

.

.

مدرس:

مهدی نبی

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگا های شرکت معیاردانش پارس

ارزیاب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) ممیز سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

مشاور بالغ بر هفتاد پروژه استاندارد سازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت