نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات

مخاطبین: مدیران،مسئولین، کارشناسان کنترل و تضمین کیفت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
مدرسین: مهدی نبی/ سید امین اسماعیلیان

مقدمه ای بر نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات

 • اولین مرحله در ارزیابی انطباق با مشخصات چیست؟
 • نمونه یرداری چه نقشی در ارزیابی انطباق با مشخصات دارد؟
 • اگر اندازه گیری های مورد نیاز ما در استانداردترین و مجهزترین آزمایشگاه ها انجام اما نمونه برداری استاندارد نباشد چه اتفاقی می افتد؟
 • نمونه برداری پذیرشی و آماری چیست؟
 • آیا نمونه برداری رایج در صنایع مختلف کشور اصول نمونه برداری روش های استاندارد را برآورده می نماید؟

ضرورت و اهمیت برگزاری کارگاه آموزشی نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات

 • درک اهمیت نمونه برداری و ضرورت استفاده از تکنیک های آمـاری سیستماتیک در بازرســی
 • شناخت روش های بازرسی بـا استفــاده وصفی ها و متغیرها
 • نحوه انتخاب و به کارگیری آن ها

محتوای دوره ی آموزشی

 • تشریح ضرورت و لزوم استفاده از نمونه برداری سیستماتیک و آماری در بازرسی
 • معرفـی مراجع بین المللی استفاده شـــده
 • تشریح واژه ها و مفاهیم تخصصی نمونه برداری
 • تشریح روش های مختلف نمونه برداری و نحوه استفاده از آن ها
 • تشریح روش بازرسی با استفاده از ویژگی های وصفی (شامل طبقــه بندی نقص ها، انواع طرح هــای نمونه گیری و نحوه انتخاب آن ها، AQL و نحـوه تعیین آن، سطوح بــازرســـی و نحوه تعیین آن هــا، مثال)
 • تشریح روش بازرسی با استفاده از ویژگی های متغیر (شامل طبقه بندی نقص ها، انـــواع طرح هــای نمونه گیری و نحــوه انتخـاب آن ها، AQL و نحوه تعیین آن، ســطوح بازرسی و نحوه تعیین آن هـــا، مثال)
 • تشـــریح طـــرح هـــای مــختلف نمونـــه بـــرداری
 • تشریح جدول اعداد تصادفی و نحوه استفاده از آن
 • مقایسه روش های بازرسی با استفاده از وصفی هـا و متغیرهـا
 • قوانین تغییـــر و نحوه تغییر نـــوع بــازرسـی

مخاطبین هدف

• تمام مدیران آزمایشگاه ها و افرادی که عملکردها ، آزمایش ها و عملیات پشتیبانی آزمایشگاهی را مدیریت می کنند.
• ارزیابان و ممیزان، مشاوران و مدرسان سیستم مدیریت آزمایشگاه.
• همه پرسنل آزمایشگاه های معتبر یا آزمایشگاه هایی که در حال برنامه ریزی برای اعتباربخشی آزمایشگاه و صدور گواهینامه ایزو 17025 هستند.
• تمام پرسنل، مسئولین و مدیران فنی یا کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون.

چرا معیار:

معیار دانش پارس اولین و تنها ارائه دهنده آموزش ISO 17025 در ایران است که مجهز به آزمایشگاه های پیشرفته است و تمام الزامات این استاندارد را در مجموعه آزمایشگاه های خود پیاده سازی و اجرا نموده است علاوه بر این مدرسین ما بیش از 15 سال تجربه کار در آزمایشگاه و ارائه مشاوره در طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آزمایشگاه های مختلف با حیطه فعالیت متفاوت را دارند که این باعث می شود دوره های آموزشی معیار به صورت کاملا کاربردی و تخصصی اجرا شود.

مدرسین:

مهدی نبی:

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیار دانش پارس

مشاور سیستم های مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها

16 سال سابقه کار در آزمایشگاه و کنترل کیفیت
مدرس تخصصی دوره های: تخمین عدم قطعیت اندازه گیری، ISO/IEC 17043، تضمین کیفیت نتایـج اندازه گیری ،ISO/IEC 17025، ممیزی و ارزیابـی آزمایشگاه ها، ISO 17034
مشاور بالغ بر 100 پروژه طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت
سرمميز سيستم‌هاي مديريت آزمایشگاه

سید امین اسماعیلیان:

مدیر عامل شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی و مشاور سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت آزمایشگاه

برگزاری آموزش خصوصی:

دوره آموزشی نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات (ویژگی هــای وصفی و کمی) بر اساس استانداردهای ISO 3951 & ISO 2859) به عنوان یک دوره خصوصی در محل، نیز موجود است. دوره های خصوصی معیار دانش پارس گزینه مناسبی برای سازمان هایی است که دارای چندین کارمند هستند که به آموزش نیاز دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جهت درخواست دوره ی آموزشی با شماره تماس 03195024088 داخلی 105، سرکارخانم محسنی در ارتباط باشید.