ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025

مخاطبین: مدیران،مسئولین، کارشناسان کنترل و تضمین کیفت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
مدرسین: مهدی نبی/ سید امین اسماعیلیان

مقدمه ای بر ممیزی داخلی  سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

هدف از این دوره آموزشی (ممیزی داخلی 17025) ارائه دانش و مهارت های لازم برای انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس ISO/IEC 17025 و گزارش عملکرد و نگهداری مؤثر از سیستم است.

یکی ازجنبه  های مهم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، بررسی دوره اي سیستم کیفیت از سوي مدیر آزمایشگاه است.عدم انطباق های به دست آمده از ممیزی داخلی 17025 اطلاعات ارزشمندی را برای پیشرفت سیستم کیفیت آزمایشگاه و صلاحیت فنی ارائه می دهد، که باید به عنوان ورودی برای بررسی های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

ممیزی داخلی 17025 فعالیتی است برای کسب اطمینان از اینکه:

آیا مستندات کافی بوده و می توانند اجراي کامل و منسجم روش ها را تضمین کنند؟
آیا پرسنل واقعاً سیستم توصیف شده را دنبال می کنند؟
آیاعملکرد سیستم همچنان مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 است؟

 دوره آموزشی 2 روزه ممیزی داخلی 17025

به طور خاص برای کسانی طراحی شده است که می خواهند با تکنیک های ممیزی داخلی بر اساس ISO/IEC 17025: 2017 آشنا شوند. دوره آموزشی ممیزی داخلی ایزو 17025 به پرسنل آزمایشگاه کمک می کند تا مهارت های لازم رابه عنوان “ممیز داخلی” برای سیستم مدیریت آزمایشگاه کسب کنند.

محتوای دوره ی آموزشی

  • مقدمه و آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17025
  • تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
  • تشریح واژگان و اصطلاحات مربوط به ممیزی و ارزیابی
  • تشریح الزامات استاندارد ISO 19011 در مورد ممیزی
  • تشریح صلاحیت، خصوصیات و فنون ارتباطی ممیزان
  • تشریح درجه بندی و انواع عدم انطباق های موجود در سیستم مدیریت آزمایشگاه

مخاطبین هدف

• تمام مدیران آزمایشگاه ها و افرادی که عملکردها ، آزمایش ها و عملیات پشتیبانی آزمایشگاهی را مدیریت می کنند.
• ارزیابان و ممیزان، مشاوران و مدرسان سیستم مدیریت آزمایشگاه.
• همه پرسنل آزمایشگاه های معتبر یا آزمایشگاه هایی که در حال برنامه ریزی برای اعتباربخشی آزمایشگاه و صدور گواهینامه ایزو 17025 هستند.
• تمام پرسنل، مسئولین و مدیران فنی یا کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون.

چرا معیار:

معیار دانش پارس اولین و تنها ارائه دهنده آموزش ISO 17025 در ایران است که مجهز به آزمایشگاه های پیشرفته است و تمام الزامات این استاندارد را در مجموعه آزمایشگاه های خود پیاده سازی و اجرا نموده است علاوه بر این مدرسین ما بیش از 15 سال تجربه کار در آزمایشگاه و ارائه مشاوره در طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آزمایشگاه های مختلف با حیطه فعالیت متفاوت را دارند که این باعث می شود دوره های آموزشی معیار به صورت کاملا کاربردی و تخصصی اجرا شود.

مدرسین:

مهدی نبی:

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیار دانش پارس

مشاور سیستم های مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها

16 سال سابقه کار در آزمایشگاه و کنترل کیفیت
مدرس تخصصی دوره های: تخمین عدم قطعیت اندازه گیری، ISO/IEC 17043، تضمین کیفیت نتایـج اندازه گیری ،ISO/IEC 17025، ممیزی و ارزیابـی آزمایشگاه ها، ISO 17034
مشاور بالغ بر 100 پروژه طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت
سرمميز سيستم‌هاي مديريت آزمایشگاه

سید امین اسماعیلیان:

مدیر عامل شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی و مشاور سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت آزمایشگاه

برگزاری آموزش خصوصی:

دوره آموزشی نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات (ویژگی هــای وصفی و کمی) بر اساس استانداردهای ISO 3951 & ISO 2859) به عنوان یک دوره خصوصی در محل، نیز موجود است. دوره های خصوصی معیار دانش پارس گزینه مناسبی برای سازمان هایی است که دارای چندین کارمند هستند که به آموزش نیاز دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جهت درخواست دوره ی آموزشی با شماره تماس 03195024088 داخلی 105، سرکارخانم محسنی در ارتباط باشید.