قوانین تصمیم و نقش عدم قطـعیت اندازه گیری برای ارزیابی بر اساس استانداردهای بین المللی

مخاطبین: مدیران،مسئولین، کارشناسان کنترل و تضمین کیفت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
مدرسین: مهدی نبی/ سید امین اسماعیلیان

مقدمه ای بر دوره ی قوانین تصمیم و نقش عدم قطـعیت اندازه گیری برای ارزیابی بر اساس استانداردهای بین المللی

چرا باید با صرف هزینه های گزاف عدم قطعیت اندازه گیری های خود را محاسبه نماید؟ آیا برای ارائه به ممیز در زمان ممیزی است؟
آیا استاندارد ISO/IEC 17025 چنین نگاه سطحی به موضوع عدم قطعیت دارد؟
آیا از عدم قطعیت می توان برای ارزیابی انطباق (تأیید یا رد محموله ها) استفاده نمود؟
آیا از عدم قطعیت می توان برای محاسبه حداکثر خطای مجاز یا معیار پذیرش در کنترل های میانی استفـاده نمود؟
آیا با استفاده از عدم قطعیت می توان در مورد مناسب بودن یا نبودن یک تجهیز انـــدازه گیــــری اسـتفـــاده نــمود؟

آیا با استفاده از عدم قطعیت می توان تعداد ارقام با معنی و تقریب گرد کردن در زمان گزارش دهی را مشخص نمود؟
چه استفاده ای از اطلاعات کالیبـراسیــون می تــوان نمــود؟
اگر بتوان تکلیف سؤالات فوق را با محاسبه عدم قطعیت مشخص نمود،
محاسبه عدم قطعیت نه تنها هزینه بر نیست بلکه منجر به صرفه اقتصادی آزمایشگاه ها می گردد. قوانین تصمیم و نقش عدم قطـعیت اندازه گیری برای ارزیابی بر اساس استانداردهای بین المللی.

ضرورت و اهمیت قوانین تصمیم و نقش عدم قطـعیت اندازه گیری

درک اهمیت و ضرورت تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
محاسبـه و تخمین عدم قطعیت اندازه گیـری به صورت عملی و تجربــی
استفاده از نتایج عدم قطعیت در ارزیابی انطباق با مشخصات (تعیین رد یا قبول محموله ها و محصولات)

سرفصل های کارگاه قوانین تصمیم و نقش عدم قطـعیت اندازه گیری

تشریح الــزامات ISO/IEC 17025 در زمینه تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
معرفی مراجع استفاده شده
تشریح واژه هــای اختصاصی آزمایشگاهی در رابطه با تخمین عدم قطـعیت
معرفی منابع مختلف ایجاد عدم قطعیت
انـواع عدم قطـــعیـت
طبقـه بنـدی اجزای عدم قطــعیت
تشریح روش محاسبه مطرح شده در GUM و EUM
ارائه مثالهای عملی در زمينه هـای مختلف با استفاده از هــر دو روش
تعیین فواصل کالیبراسیون و کنترل کالیبراسیون
استفـاده از عـدم قطعیت در تعیین رد یا قبول محمولــه ها و محصولات
استفــاده از عــدم قطعیت در سنجش توانایــی روش انـدازه گیــری در تمیز بین انطباق و عــدم انطـباق
کنترل کالیبراسیون تجهیزات و نحوه ارزیابی نتایج آن با استفاده از عدم قطعیت
تشریح داده هــای دور افتــاده و نحـوه حذف آنهــا (آزمون Q،آزمون گراب،آزمون کوهران و …)
نحوه محاسبه حداکثر خطای مجاز(MPE) با استفاده از عدم قطعیت

مخاطبین هدف

• تمام مدیران آزمایشگاه ها و افرادی که عملکردها، آزمایش ها و عملیات پشتیبانی آزمایشگاهی را مدیریت می کنند
• ارزیابان و ممیزان، مشاوران و مدرسان سیستم مدیریت آزمایشگاه
• همه پرسنل آزمایشگاه های معتبر یا آزمایشگاه هایی که در حال برنامه ریزی برای اعتباربخشی آزمایشگاه و صدور گواهینامه ایزو 17025 هستند.
• تمام پرسنل، مسئولین و مدیران فنی یا کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

چرا معیار:

معیار دانش پارس اولین و تنها ارائه دهنده آموزش ISO 17025 در ایران است که مجهز به آزمایشگاه های پیشرفته است و تمام الزامات این استاندارد را در مجموعه آزمایشگاه های خود پیاده سازی و اجرا نموده است علاوه بر این مدرسین ما بیش از 15 سال تجربه کار در آزمایشگاه و ارائه مشاوره در طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آزمایشگاه های مختلف با حیطه فعالیت متفاوت را دارند که این باعث می شود دوره های آموزشی معیار به صورت کاملا کاربردی و تخصصی اجرا شود.

مدرس:

مهدی نبی:

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی دوره های: تخمین عدم قطعیت اندازه گیری، تضمین کیفیت نتایـج اندازه گیری، ممیزی و ارزیابـی آزمایشگاه ها، ISO/IEC 17025ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17034
مشاور بالغ بر 95 پروژه طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت
سرمميز سيستم‌هاي مديريت آزمایشگاه

برگزاری آموزش خصوصی:

دوره آموزشی قوانین تصمیم و نقش عدم قطعیت اندازه گیری برای ارزیابی به عنوان یک دوره خصوصی در محل، نیز موجود است. دوره های خصوصی معیار دانش پارس گزینه مناسبی برای سازمان هایی است که دارای چندین کارمند هستند که به آموزش نیاز دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

جهت درخواست دوره ی آموزشی با شماره تماس 03195024088 داخلی 105، سرکارخانم محسنی در ارتباط باشید.