تعیین فواصل کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات اندازه گیری

مخاطبین: مدیران،مسئولین، کارشناسان کنترل و تضمین کیفت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
مدرسین: مهدی نبی/ سید امین اسماعیلیان

مقدمه ای بر دوره ی تعیین فواصل کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات اندازه گیری

آزمایشگاه های مطرح و مرجع بین المللی چگونه فواصل کالیبراسیون و کنترل میانی خود را تعیین می کنند؟ الزامات مراجع اعتباردهی بین المللی در این باره چیست؟
آیا سیستم امتیازدهی، به نحوی که آزمایشگاه فواصل کالیبراسیون و کنترل میانی خود را مــطابـــق دلخــــواه خـــود نـه واقــعیت تعـــیین نـمایــد، مـــورد تــأییـــد اســـت؟
تعیین فواصل دقیق کالیبراسیون و کنترل میانی دشوار نیست و نیاز به صرف هزینه های مـازاد نـدارد.
آیا مفاهیم اصلی OIML D10/ILAC G24 توسط آزمایشگاه ها، ارزیابان و ممیزان درک شده است؟

ضرورت و اهمیت برگزاری کارگاه تعیین فواصل کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات اندازه گیری

  • ایجاد درک صحیح از مفاهیم پایه کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیـزات اندازه گیری
  • توانایی تعیین فواصل کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیـزات اندازه گیری

محتوای دوره ی آموزشی:

سرفصل های کارگاه تعیین فواصل کالیبراسیون
تشریح الزامات ISO/IEC 17025 در زمینه کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات اندازه گیری
معرفــی مراجع استفـاده شده
بررسي تعاريف پايه اندازه گيري، کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات
تشریح انواع خطا، بررسي و ريشه يابي خطاهاي اندازه گيري
فلسفه كاليبراسيون و تعاريف مربوطه
انتخاب اولیه فواصل کالیبراسیون
تشریح روش های بازنگری فواصل کالیبراسیون

مخاطبین هدف

• تمام مدیران آزمایشگاه ها و افرادی که عملکردها، آزمایش ها و عملیات پشتیبانی آزمایشگاهی را مدیریت می کنند
• ارزیابان و ممیزان، مشاوران و مدرسان سیستم مدیریت آزمایشگاه
• همه پرسنل آزمایشگاه های معتبر یا آزمایشگاه هایی که در حال برنامه ریزی برای اعتباربخشی آزمایشگاه و صدور گواهینامه ایزو 17025 هستند.
• تمام پرسنل، مسئولین و مدیران فنی یا کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

چرا معیار:

معیار دانش پارس اولین و تنها ارائه دهنده آموزش ISO 17025 در ایران است که مجهز به آزمایشگاه های پیشرفته است و تمام الزامات این استاندارد را در مجموعه آزمایشگاه های خود پیاده سازی و اجرا نموده است علاوه بر این مدرسین ما بیش از 15 سال تجربه کار در آزمایشگاه و ارائه مشاوره در طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آزمایشگاه های مختلف با حیطه فعالیت متفاوت را دارند که این باعث می شود دوره های آموزشی معیار به صورت کاملا کاربردی و تخصصی اجرا شود.

مدرسین:

مهدی نبی:

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی دوره های: تخمین عدم قطعیت اندازه گیری، تضمین کیفیت نتایـج اندازه گیری، ممیزی و ارزیابـی آزمایشگاه ها، ISO/IEC 17025ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17034
مشاور بالغ بر 95 پروژه طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت
سرمميز سيستم‌هاي مديريت آزمایشگاه

سید امین اسماعیلیان:

مدیر عامل شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی و مشاور سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت آزمایشگاه

برگزاری آموزش خصوصی:
دوره آموزشی تعیین فواصل کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات اندازه گیری به عنوان یک دوره خصوصی در محل، نیز موجود است. دوره های خصوصی معیار دانش پارس گزینه مناسبی برای سازمان هایی است که دارای چندین کارمند هستند که به آموزش نیاز دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

جهت درخواست دوره ی آموزشی با شماره تماس 03195024088 داخلی 105، سرکارخانم محسنی در ارتباط باشید.