تربیت ارزیاب و سر ارزیاب آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC17025

مخاطبین: مدیران،مسئولین، کارشناسان کنترل و تضمین کیفت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
مدرس: مهدی نبی

پیش نیازهای دوره ی تربیت ارزیاب و سر ارزیاب آزمایشگاه

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری براساس GUM&EUM
صحه گذاری و تصدیق نتایج آزمون
کننترل کیفیت نتایج آزمون/کالیبراسیون در آزمایشگاه از طریق آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار Minitab
ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025

محتوای دوره ی آموزشی

تشریح بخش های مختلف استاندارد ISO/IEC17025 همراه با مقایسه ویرایش 2005 و 2017 همراه با کارگاه

تجزیه و تحلیل خطا و تشریح روش های مختلف ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری همراه با کارگاه

تشریح قوانین تصمیم و نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق

تشریح تجزیه و تحلیل های مختلف آماری مورد نیاز در آزمایشگاه همراه با کارگاه

تشریح روش های مختلف صحه گذاری و تصدیق روش های اندازه گیری همراه با کارگاه

تشریح روش های مختلف تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری از جمله مقایسات بین آزمایشگاهی و PT همراه با کارگاه

ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC17025 همراه با کارگاه

مخاطبین هدف

• تمام مدیران آزمایشگاه ها و افرادی که عملکردها ، آزمایشها و عملیات پشتیبانی آزمایشگاهی را مدیریت می کنند
• ارزیابان و ممیزان، مشاوران و مدرسان سیستم مدیریت آزمایشگاه
• همه پرسنل آزمایشگاه های معتبر یا آزمایشگاه هایی که در حال برنامه ریزی برای اعتباربخشی آزمایشگاه و صدور گواهینامه ایزو 17025 هستند.
• تمام پرسنل، مسئولین و مدیران فنی یا کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

چرا معیار:

معیار دانش پارس اولین و تنها ارائه دهنده آموزش ISO 17025 در ایران است که مجهز به آزمایشگاه های پیشرفته است و تمام الزامات این استاندارد را در مجموعه آزمایشگاه های خود پیاده سازی و اجرا نموده است علاوه بر این مدرسین ما بیش از 15 سال تجربه کار در آزمایشگاه و ارائه مشاوره در طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آزمایشگاه های مختلف با حیطه فعالیت متفاوت را دارند که این باعث می شود دوره های آموزشی معیار به صورت کاملا کاربردی و تخصصی اجرا شود.

مدرس:

مهدی نبی:

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی دوره های: تخمین عدم قطعیت اندازه گیری، تضمین کیفیت نتایـج اندازه گیری، ممیزی و ارزیابـی آزمایشگاه ها، ISO/IEC 17025ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17034
مشاور بالغ بر 95 پروژه طراحی و استانداردسازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت
سرمميز سيستم‌هاي مديريت آزمایشگاه

برگزاری آموزش خصوصی:

دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون به عنوان یک دوره خصوصی در محل، نیز موجود است. دوره های خصوصی معیار دانش پارس گزینه مناسبی برای سازمان هایی است که دارای چندین کارمند هستند که به آموزش نیاز دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

جهت درخواست دوره ی آموزشی با شماره تماس 03195024088 داخلی 105، سرکارخانم محسنی در ارتباط باشید.