آزمون مهارت بر اساس استاندارد بین المللی 17043 ISO/IEC

مخاطبین: مدیران،مسئولین، کارشناسان کنترل و تضمین کیفت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
مدرسین: مهدی نبی/ سید امین اسماعیلیان

مقدمه‌ای بر آزمون مهارت

آزمون مهارت یا کفایت تخصصی در کشور ما و در فضای بین‌المللی چه جایگاهی دارد؟ چه مراجعی در کشور امکان و صلاحیت برگزاری آزمون مهارت دارند؟ در زمان برگزاری آزمون مهارت، از برگزار کننده آزمون مهارت چه انتظاراتی باید داشت؟ چگونه باید انجام شود؟ مزیت و اولویت اصلی آزمون مهارت چیست؟ چه اطلاعاتی باید در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شود؟

ضرورت و اهمیت برگزاری کارگاه آزمون مهارت بر اساس استاندارد بین‌المللی 17043 ISO/IEC: درک اهمیت و ضرورت کنتــرل/تضمین کیفیت نتــایج آزمــون/کـالیبـراسیــون در آزمــایشگــاه، درک اهمیت، بـرنامه ریزی و طراحـی مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون‌های مهارت و تحلیل نتایج حـاصـل و فراگیری یکـی از مهم‌تـرین روش‌هــای کنتــرل/تضمیـن کیفیت نتــایج آزمــون/کـالیبـراسیــون در آزمایشگاه

محتوای دوره‌ی آموزشی

  • نگاهی اجمالی به الزامات ISO/IEC 17025 در زمینه تضمین کیفیت نتایج آزمون
  • معرفی مـــراجع و تشــریح واژه‌هــا و مفــاهیم تخصصـــی انــدازه‌گیـــری
  • تشریح ضــرورت و لـزوم تضمیـن کیفیت نتــایج آزمــون/کـالیبــراسیــون
  • تشریح تفاوت‌های مقایسات بین آزمایشگاهی(ILS) و آزمون‌های مهارت (PT)
  • تشریح مــزایای آزمـون‌هـای مهــارت
  • تشریح مــزایای آزمـون‌هـای مهــارت
  • تشریح داده‌هـــای دور افتــاده و نحـوه بـــررسی آن‌هـــا در ILS و PT
  • کنترل کیفیت نتایج اندازه ‌گیری با استفاده از مقایسات بین آزمایشگـاهی و تشریح فنون آمــاری مربوطـه
  • تشریح بخش‌هـای مختلف ISO/IEC 17043 (الـزامات مدیریتـی و فنــی)
  • کنتــرل کیفیت نتایج اندازه‌گیــری با استفاده از آزمون‌هــای مهارت و تشریح فنون آمکاری مربوطــه

مخاطبین هدف

• تمام مدیران آزمایشگاه‌ها و افرادی که عملکرده، آزمایش‌ها و عملیات پشتیبانی آزمایشگاهی را مدیریت می‌کنند.
• ارزیابان و ممیزان، مشاوران و مدرسان سیستم مدیریت آزمایشگاه
• همه پرسنل آزمایشگاه‌های معتبر یا آزمایشگاه‌هایی که در حال برنامه ریزی برای اعتبار بخشی آزمایشگاه و صدور گواهینامه ایزو 17025 هستند.
• تمام پرسنل، مسئولین و مدیران فنی یا کیفیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون

چرا معیار:

معیار دانش پارس اولین و تنها ارائه دهنده آموزش ISO 17025 در ایران است که مجهز به آزمایشگاه‌های پیشرفته است و تمام الزامات این استاندارد را در مجموعه آزمایشگاه‌های خود پیاده سازی و اجرا نموده‌است علاوه بر این مدرسین ما بیش از 15 سال تجربه کار در آزمایشگاه و ارائه مشاوره در طراحی و استاندارد سازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌های مختلف با حیطه فعالیت متفاوت را دارند که این باعث می‌شود دوره‌های آموزشی معیار به صورت کاملا کاربردی و تخصصی اجرا شود.

مدرسین:

مهدی نبی:

مدیر ارشد مجموعه آزمایشگاه‌های شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی دوره‌های: تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری، تضمین کیفیت نتایـج اندازه‌گیری، ممیزی و ارزیابـی آزمایشگاه‌ها، ISO/IEC 17025ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17034
مشاور بالغ بر 95 پروژه طراحی و استاندارد سازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت
سر مميز سيستم‌های مديريت آزمایشگاه

سید امین اسماعیلیان:

مدیر عامل شرکت معیار دانش پارس
مدرس تخصصی و مشاور سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت آزمایشگاه

برگزاری آموزش خصوصی:

دوره آموزشی آزمون مهارت بر اساس استاندارد بین المللی 17043 ISO/IEC به عنوان یک دوره خصوصی در محل، نیز موجود است. دوره‌های خصوصی معیار دانش پارس گزینه مناسبی برای سازمان‌هایی است که دارای چندین کارمند هستند که به آموزش نیاز دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جهت درخواست دوره‌ی آموزشی با شماره تماس 03195024088 داخلی 105، سرکار خانم محسنی در ارتباط باشید.