درباره ی معیار

آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس

آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس

شرکت دانش بنیان معیاردانش پارس،یکی از مجهزترین آزمایشگاههای استان اصفهان است که  از سال 1392 با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی ، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور خدمات خود را با بهرگیری از متخصصین مجرب در محیطی کاملا تخصصی در پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، آغاز نموده است.در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه براساس استاندارد بین المللی ISO/IEC17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها براساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیرISIRI,JIS,BSI,ISO و… انجام می شود.

برخی از افتخارات کسب شده آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس در طی چند سال کاری به شرح زیر آمده است:

 • کسب عنوان آزمایشگاه برتر در سال 1396

 • دارای مجوز آزمایشگاه همکار و مرجع ازسازمان غذاودارو

 • دارای مجوز آزمایشگاه همکار و مرجع ازسازمان دامپزشکی

 • دارای مجوز تدوین استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران

 • دارای تاییدیه آموزشی با رتبه ملی از سازمان ملی استاندارد ایران

 • دارای مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت فناوری ریاست جمهوری

 • دارای اعتبارنامه ی تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران(NACI)

 • کسب عنوان استانداردترین و ایمن ترین آزمایشگاه در جشنواره فرهیختگان در سال 1394

 • گواهینامه تاییدصلاحیت آزمایشگاه همکار و مرجع از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان

 • دارای پروانه کارشناس استاندارد (اشخاص حقوقی) از سازمان استاندارد ایران جهت تدوین استانداردهای ملی

 • اولین و تنها آزمایشگاه مرجع و همکار جهت انجام آزمون های تجزیه دستگاهی پیشرفته بر روی فرآورده های مختلف در استان اصفهان

 • اولین و تنها آزمایشگاه مرجع و همکار جهت انجام آزمون های تجزیه دستگاهی پیشرفته بر روی فرآورده های مختلف، بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی

 

شما می توانید از طریق آدرس و تماس زیر با  آزمایشگاه برتر معیاردانش پارس تماس حاصل نمائید:

اصفهان- خیابان جی شرقی- بلوار ارغوانیه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- پژوهشگاه مرکزی- شرکت دانش بنیان معیاردانش پارس

03135354159

03195024081-8

09012769388