این آگهی مربوط به استخدام ردیف شغلی با عنوان “ارشد میکروبیولوژی یا صنایع غذایی” با شرایط احراز زیر می باشد:

  •  جنسیت خانم
  •  ارشد میکروبیولوژی یا صنایع غذایی

فرم استخدامی- میکروبیولوژی بهمن 1400

استخدام آزمایشگاه

اطلاعات هویتی

وضعیت تاهل(ضروری)
وضعیت جسمانی(ضروری)

اطلاعات تماس

آدرس محل زندگی(ضروری)

اطلاعات تحصیلی

تجربیات شغلی

معرف

حداکثر اندازه فایل: 256 MB.