نمونه برداری از غذای رستوران

نمونه برداری از غذاهای رستوران:

نمونه برداری از محصولات و غذای رستوران ها طبق استاندارد 20834

مراحل نمونه برداری از غذای رستوران:

1- قسمتی از فرآورده غذایی را با یک ابزار مناسب برداشته و اگر جامد باشد در یک کیسه یا جعبه، اگر مایع باشد در یک بطری قرار داده شود.

2- جهت جلوگیری از نشتی و چکه درب آن را با دقت بسته و برچسب گذاری کنید.

3- فرآورده های گرم نباید در ظرف حمل و نقل یکسان با محصولات خنک، منجمد و  در دمای محیط حمل شوند .

4- ظرف نمونه غذا (فرآورده های گرم) را در کنار یخ انتقال دهید.

5- برای غذایی که در بشقاب ارائه می شود (پرس غذا) فرآورده را داخل کیسه نمونه برداری مناسب بگذارید یا اینکه برای برداشتن مواد غذایی از درون بشقاب می توان از وارونه کردن کیسه نمونه برداری روی آن و سپس وارونه کردن مجدد کیسه به همراه فراورده داخل آن استفاده کرد.

ارتباط با ما، جهت درخواست انجام آزمون در آزمایشگاه معیار دانش پارس

ساعت 8:00 الی 16:00  |  شماره تماس: 03191090166

پذیرش: داخلی 1

آزمایشگاه : داخلی 2

آموزش: داخلی 3

ارسال ایمیل درخواست آزمون: meyardanesh.pars@gmail.com